Školní družina v měsíci březen 2014 - téma:Březen, do přírody vlezem
 | 1 |  zpět


1.+2. oddělení V družině jsme začali komunitním kruhem, ve kterém si děti prohloubily znalosti o znacích jarního počasí v přírodě. Na přírodovědné vycházce v  parku jsme se seznámili s  květinami, které rostou na jaře a děti si poté znalosti ověřily v  malém kvízu. Aby se děti naučily všechno, co rostliny potřebují k  životu nejen teoreticky, ale i prakticky, zasadili jsme společně do květináčů semínka fazolí, o která se potom děti staraly. V estetické výchově a pracovních činnostech jsme vyráběli „Jarní květinová okénka“ ze čtvrtky, barevného papíru a ozdobili jsme je kytičkami vyráběnými tehchnikou origami a mačkanou technikou z krepového papíru.Přečetli jsme si také pohádku: „ O slunečním zrcátku“.Děti potom pohádku namalovaly pastelkami. Na závěr jsme si vyrobili sluníčka za starého cd a vystřižené čtvrtky, na kterou se obtiskla nabarvená bublinková fólie.Protože nám přálo počasí, využívali jsme hojně školního hřiště, zahráli jsme si i několik pohybových her ve družstvech.

3. odd. Tento měsíc jsme se věnovali jaru. V komunitním kruhu jsme si povídali ,kdy začíná jaro, které rostliny ho odemykají. Vědomosti jsme prověřili v jarním testíku. Luštili jsme osmisměrku, vyplňovali křížovku. Skládali obrazce ze sirek podle vzoru. Malovali jsme květiny do oken a na chodník křídou. Skládali origami tulipán, vyráběli kytky z vlnité lepenky. Lepili kočičky na čtvrtku, přidrátovali si květy zlatého deště na větvičky a následně si udělali výstavu ve třídě. Zahráli jsme si hru :"Chobotky" a hodně jsme také chodili na školní hřiště.

4.+5. oddělení Je tu jaro, příroda se probouzí ze zimního spánku a my jsme se s dětmi pustili do výzdoby třídy jarními květinami a motýly, které jsme namalovali temperami a hned nám třída rozkvetla a sko-ro zavoněla. Zasadili jsme do květináčků fazole, které jsme celý měsíc pozorovali a zapisovali, jak rostou.Přečetli jsme si i pohádku „Honza a fazole“ a děti z tohoto příběhu nakreslily krásné obrázky. Vyrobili jsme si obrázek jarní sněženky z barevného papíru a semínek fazolí, který se dětem velice povedl. S dětmi jsme si pověděli, co už kvete a přečetli jsme si velice zajímavý článek „Začíná jaro-co na to zvířátka a co na to kytičky?“Mnoho legrace jsme si užili při hádání správných odpovědí u jarního kvízu.A abychom se přesvědčili na vlastní oči, zašli jsme na naučnou vycházku do parku, kde kvete již řada květin, u kterých jsme si řekli název a vyfotili se. K jarnímu tématu jsme si přečetli i pohádky např. : „O sněžence“ a „Tulipán a tulipaní“. Na nástěnce třídy nám vykvetly kočičky a zlatý déšť, které děti kreslily uhlem.A protože bylo krásné počasí, sportovali jsme na školním hřišti, na průlezkách a hráli jsme různé míčové hry.