ZŠ Dobřichovice - Matematika - Výukové materiály - dělení zpět na matematiku   zpět na život školy
 Výukové materiály - dělení pro 4., 5. ročník ZŠ 

Videa:

.: Postup písemného dělení jednociferným dělitelem ... 2377 : 6 včetně provedení zkoušky správnosti. Vše s mluveným komentářem zde

.: Postup písemného dělení dvojciferným dělitelem ... 581 : 18 včetně provedení zkoušky správnosti. Lehčí příklad číslo 1. Vše s mluveným komentářem. zde
.: Postup písemného dělení dvojciferným dělitelem ... 9313 : 22. Lehčí příklad číslo 2. Vše s mluveným komentářem. zde
.: Postup písemného dělení dvojciferným dělitelem ... 2135 : 88. Lehčí příklad číslo 3. Vše s mluveným komentářem. zde

.: Postup písemného dělení dvojciferným dělitelem ... 632 : 24. Těžší příklad číslo 4. Vše s mluveným komentářem. zde
.: Postup písemného dělení dvojciferným dělitelem ... 1210 : 16. Těžší příklad číslo 5. Vše s mluveným komentářem. zde

.: Postup písemného dělení dvojciferným dělitelem ... 29380 : 43 včetně provedení zkoušky správnosti. Těžší příklad číslo 6. (Bez mluveného komentáře.) zde
.: Postup písemného dělení dvojciferným dělitelem ... 11484 : 36 včetně provedení zkoušky správnosti. Těžší příklad číslo 7. (Bez mluveného komentáře.) zde

Pracovní listy:

.: Drilování násobení a dělení v oboru malé i velké násobilky zde (soubor *.xls)

.: Opakování písemného násobení a dělení, pamětné počítání zde. Náhled listu zde
.: Opakování písemného a pamětného dělení zde. Náhled listu zde
.: Opakování písemného a pamětného dělení 2 zde. Náhled listu zde
.: Výpočty se zlomky, pamětné dělení zde. Náhled listu zde