zpět na světadíly   zpět na zeměpis   zpět na život školy

Evropa - povrch

kliknutím zvětši obrázek
(kliknutím zvětši obrázek)
kliknutím zvětši obrázek
Matterhorn - nejhezčí hora Evropy
Evropa má pestrý reliéf:
  • Většinu území zaujímají nížiny (60 %).
  • Nejnižší místo Evropy leží v proláklině Kaspické nížiny (-28 m).
  • Na východě je Východoevropská rovina lemována protáhlým pohořím Ural (1894 m) o délce 2500 km.
  • Skandinávské pohoří (2469 m) je na Skandinávském poloostrově. Ledovce zde vyhloubily typické fjordy.
  • Nejvyšší evropské pohoří Alpy (Mt. Blanc, 4807 m) jsou vytvořeny třetihorním alpínským vrásněním, stejně jako Karpaty (2655 m), Dinárské pohoří (2751 m), Pyreneje (3404 m) a Apeniny (2914 m).
  • V jižní Evropě se setkáváme i s vulkanismem a zemětřesením. Na Sicílii se tyčí i nejvyšší činná sopka Evropy Etna (3340 m).

Na mapce vyznač:

Evropské geografické rekordy:

Nejvyšší hory Nejvyšší činné sopky Největší ostrovy Nejdelší řeky Největší jezera Největší ledovec