zpět na světadíly   zpět na zeměpis   zpět na život školy

Evropa - vodstvo

kliknutím zvětši obrázek
(kliknutím zvětši obrázek)
kliknutím zvětši obrázek
  • Evropa má bohatě vyvinutou říční síť.
  • Využití - energetika, doprava (kanály, přístavy), rybolov, zavlažování, rekreace, apod.
  • Téměř 80% Evropy leží v úmoří Atlantského oceánu.
  • Severní okraj Evropy omývají vody Severního ledového oceánu.
  • Maxima vodních stavů jsou ve východní Evropě na jaře a počátkem léta, ve střední a severní Evropě na jaře, v západní a jižní Evropě v zimě a ve velehorách v létě.
  • Povodí nejdelší evropské řeky Volhy se nalézá ve Východoevropské rovině. 20% Evropy je touto řekou odvodňováno do bezodtokového Kaspického moře.

  • V severní Evropě najdeme nejrozsáhlejší jezera a jezerní plošiny, jejichž původ souvisí s čtvrtohorním zaledněním severní poloviny Evropy.
  • Největším jezerem je Ladožské (18 360 km2).

Na mapce vyznač: Najdi v atlase tyto řeky, zapiš je do sešitu a napiš, do jakého moře ústí a jakým protékají státem:

Nejdelší řeky Největší jezera Největší ledovec