zpět na světadíly   zpět na zeměpis   zpět na život školy
Názvy světadílů


Název EVROPA je starý téměř čtyři tisíce let – dochoval se už v semitských nápisech z 2.tisíciletí před naším letopočtem. Vznikl z akkadského ereb nebo irib – večerní soumrak. Západ slunce, tedy země, kde zapadá slunce. Později přejali tento název Řekové, kteří jím pojmenovali dceru asyrského krále. Krásnou Európu unesl zamilovaný vládce bohů Zeus na Krétu.

Název ASIE rovněž vymysleli Semité. – asu znamenalo východ. Homér, Hérodot a další řečtí autoři tímto jménem označovali jen část dnešní Malé Asie.  V řecké mytologii figurovala Asie jako dcera titána Ókeana.

Název AFRIKA je nepoměrně pozdějšího původu. Jménem Africa byla roku 146 před naším letopočtem nazvána řecká provincie vytvořená na území ovládaném dříve Kartágem. Jméno světadílu je odvozeno z názvu berberského kmene Afrigii nebo Afridi na území dnešního Tuniska, znamenalo „člověk z druhé strany“.

Světadíl nazvaný AMERIKA objevil pro Evropu roku 1492 Kryštof Kolumbus, ale jméno dostala prý omylem – po italském mořeplavci Amerigo Vespuccim (1451-1512). Pojmenování nového kontinentu vytvořil německý kosmograf M.Waldseemüller rok 1507. Tento název se zpočátku vztahoval jen na Jižní Ameriku, od roku 1538 se však stal běžným označením pro celý světadíl (poprvé na Mercatorově mapě).

Jméno nejmenšího světadílu – AUSTRÁLIE – pochází latinského australis - jižní. Holandský mořeplavec A.Tasman  nazval Austrálii Novým Holandskem. Dnešní jméno Austrálie prvně uvedl francouzský historik Ch.Debrosses roku 1756. Jeho všeobecné rozšíření se však datuje až od roku 1814, kdy anglický spisovatel M.Flinders vydal spis „Voyage to the Terra Australia“.

Jméno ANTARKTIDA je uměle vytvořeno z řeckého anti – proti a Arktis – proti Arktidě, naproti severu. Antarktidu poprvé spatřil James Cook roku 1770.

Název ARKTIDA je vytvořen z řeckého slova arktos – medvěd – podle toho, že Arktida leží pod souhvězdím Velkého medvěda.