zpět na informatiku    zpět na život školy  
 Úlohy a tvorba prezentací v programu PowerPoint  

Úlohy posílejte p. učiteli e-mailem jako přílohu na adresu syblik@zsdobrichovice.cz.
Předmět musí obsahovat skupinu_nazevulohy_prijmenibezdiakritiky. Např. k5_uloha02_blazek.

Trochu teorie o programu PowerPoint

Úlohy a tvorba prezentací v programu PowerPoint

 1. Postup při tvorbě prezentace: 1 (jen text), 2 (+ obrázky), 3 (+ šablona pozadí snímků), 4 (+ přechody snímků), 5 (+ animace jednotlivých položek)
 2. Najdi v souboru Národní divadlo 3 rozdíly.
 3. Vytvoř prezentaci o Praze. Postup tvorby prezentace v PowerPointu je zde. Texty k prezentaci jsou zde. Fotografie (i hudba) k prezentaci jsou zde.
  Příklady hotových prezentací: 1 (text a obrázky), 2 (+ šablona pozadí snímků), 3 (+ přechody snímků), 4 (+ animace jednotlivých položek), 5 (+ nastavení promítání prezentace), 6 (+ vložení hudby do prezentace).
 4. Stáhni si soubor praha.ppt, proveď zadané úkoly a ulož pod jménem kx_praha_příjmení. Fotografie k prezentaci jsou zde. Vkládání fotografií, pozadí, přechody, časování
 5. Vytvoř podle příkladu prezentaci s obrázky a automatickými tvary. Ulož pod jménem kx_automaticketvary_příjmení. Obrázky, automatické tvary
 6. Vytvoř podle příkladu prezentaci o svém mobilním telefonu. Ulož pod jménem kx_muj_mobil_příjmení. Obrázky, rozložení snímků
 7. Vytvoř podle příkladu prezentaci pro opakování vzorců pro výpočet obvodu a obsahu obrazců. Ulož pod jménem kx_obvod_obsah_příjmení. Automatické tvary, Editor rovnic, vlastní animace
 8. Vytvoř podle příkladu prezentaci pro opakování vzorců pro výpočet povrchu a objemu těles. Ulož pod jménem kx_povrch_objem_příjmení. Automatické tvary, Editor rovnic, vlastní animace
 9. Vytvoř prezentaci o rozdělení trojúhelníků. Osnova s úkoly je zde. Ulož pod jménem kx_trojuhelniky_příjmení. Diagramy, automatické tvary
 10. Vytvoř prezentaci o Dobřichovicích a okolí. Osnova s úkoly (v posledním snímku) je zde. Vkládání obrázků, rozložení snímku, textová pole
 11. Vytvoř prezentaci Hradčanské náměstí. Osnova s úkoly je zde. Fotografie k prezentaci jsou zde. Ulož pod jménem kx_hradnam_příjmení. Textové pole, přesné umístění a rozměry obrázků
 12. Vytvoř širokoúhlou prezentaci o Praze (16 : 9). Osnova s úkoly je zde. Fotografie k prezentaci jsou zde. Ulož pod jménem kx_praha16-9_příjmení. Nastavení velikosti snímků, umístění a rozměry obrázků
 13. Vytvoř podle předlohy animovanou prezentaci. Předlohy: Vláček 1 (86 snímků), Vláček 2 (2 snímky), Balón (1 snímek). Ulož pod jménem kx_animace_příjmení. Vlastní animace, automatické tvary, obrázky
 14. Vytvoř podle příkladu prezentaci s grafem. Ulož pod jménem kx_graf_sber_příjmení. Graf, vlastní animace
 15. Vytvoř podle příkladu prezentaci s tabulkou a grafy. Ulož pod jménem kx_tabulka_graf_příjmení. Graf, tabulka, vlastní animace
 16. Vytvoř prezentaci - prověrku znalostí počítání se zlomky. Osnova s úkoly je zde. Ulož pod jménem kx_zlomky_příjmení. Editor rovnic, automatické tvary