zpět na matematiku    zpět na život školy
.: Úvodní informace
.: Zadání - 1. týden
.: Výsledky z 1. týdne
.: Zadání - 2. týden
.: Výsledky z 2. týdne
.: Zadání - 3. týden
.: Výsledky z 3. týdne
.: Zadání - 4. týden
.: Výsledky z 4. týdne
.: Zadání - 5. týden
.: Výsledky z 5. týdne
.: Zadání - 6. týden
.: Výsledky z 6. týdne
.: Zadání - 7. týden
.: Výsledky z 7. týdne
.: Zadání - 8. týden
.: Výsledky z 8. týdne
.: Zadání - 9. týden
.: Výsledky z 9. týdne
.: Zadání - 10. týden
.: Výsledky z 10. týdne
.: Zadání - 11. týden
.: Výsledky z 11. týdne
.: Zadání - 12. týden
.: Výsledky z 12. týdne
.: Zadání - 13. týden
.: Výsledky z 13. týdne
.: Zadání - 14. týden
.: Výsledky z 14. týdne
.: Zadání - 15. týden
.: Výsledky z 15. týdne
.: Zadání - 16. týden
.: Výsledky z 16. týdne
.: Zadání - 17. týden
.: Výsledky z 17. týdne
.: Zadání - 18. týden
.: Výsledky z 18. týdne
.: Zadání - 19. týden
.: Výsledky z 19. týdne
.: Zadání - 20. týden
.: Výsledky z 20. týdne
.: Zadání - 21. týden
.: Výsledky z 21. týdne
.: Zadání - 22. týden
.: Výsledky z 22. týdne
.: Zadání - 23. týden
.: Výsledky z 23. týdne
.: Zadání - 24. týden
.: Výsledky z 24. týdne
.: Zadání - 25. týden
.: Výsledky z 25. týdne
.: Zadání - 26. týden
.: Výsledky z 26. týdne
.: Zadání - 27. týden
.: Výsledky z 27. týdne
.: Zadání - 28. týden
.: Výsledky z 28. týdne
.: Doporučení pro psaní testu při zkouškách

Taktická doporučení pro psaní testu při zkouškách

1) Příklady mohu počítat v libovolném pořadí

Po obdržení zadání si nejprve pozorně přečtu zadání všech příkladů. Pak se teprve rozhodnu, v jakém pořadí spočítám příklady.
Vždy začínám řešit příklady, které bezpečně umím.

2) Nedopočítané příklady neškrtám

I za neúplné řešení příkladu se snažím získat nějaký ten bodík.

3) Zásadně nenechávám v písemné práci dvě verze jednoho příkladu

Při opakovaném pokusu vypočítat jeden příklad, musím verzi, kterou nechci oznámkovat škrtnout.

4) Základem úspěchu je pečlivá a přehledná práce

Kdo opravuje mou písemnou práci, se v ní musí vyznat.
Musím se v ní vyznat i já sám při kontrole výpočtu či při hledání chyby. Někdy je chyba drobná, např znaménko (třeba v rovnici) nebo numerická chyba.
Náčrt (u geometrických a některých slovních úloh) kreslím dostatečně velký a přehledný (žádnou blešku).

5) Nenech se zbytečně roptylovat

Nevšímej si ostatních. Jejich vzdychání, klepání, škrtání nesmí poutat tvou pozornost. Pracuj v klidu.

6) Nezapomeň na náležitosti úloh

Nejvíce se zapomíná na:
- podmínky výrazů
- odpovědi u slovních a geometrických úloh
- zkoušky u rovnic, u soustav, u slovních úloh
- zřetelné označení či podtržení výsledku
- závěr o počtu řešení u konstrukčních úloh

7) Hlídej si čas

Zbytečně nechvátej, pracuj klidně. Spěch způsobuje nejvíce chyb.