zpět na matematiku    zpět na život školy
.: Úvodní informace
.: Zadání - 1. týden
.: Výsledky z 1. týdne
.: Zadání - 2. týden
.: Výsledky z 2. týdne
.: Zadání - 3. týden
.: Výsledky z 3. týdne
.: Zadání - 4. týden
.: Výsledky z 4. týdne
.: Zadání - 5. týden
.: Výsledky z 5. týdne
.: Zadání - 6. týden
.: Výsledky z 6. týdne
.: Zadání - 7. týden
.: Výsledky z 7. týdne
.: Zadání - 8. týden
.: Výsledky z 8. týdne
.: Zadání - 9. týden
.: Výsledky z 9. týdne
.: Zadání - 10. týden
.: Výsledky z 10. týdne
.: Zadání - 11. týden
.: Výsledky z 11. týdne
.: Zadání - 12. týden
.: Výsledky z 12. týdne
.: Zadání - 13. týden
.: Výsledky z 13. týdne
.: Zadání - 14. týden
.: Výsledky z 14. týdne
.: Zadání - 15. týden
.: Výsledky z 15. týdne
.: Zadání - 16. týden
.: Výsledky z 16. týdne
.: Zadání - 17. týden
.: Výsledky z 17. týdne
.: Zadání - 18. týden
.: Výsledky z 18. týdne
.: Zadání - 19. týden
.: Výsledky z 19. týdne
.: Zadání - 20. týden
.: Výsledky z 20. týdne
.: Zadání - 21. týden
.: Výsledky z 21. týdne
.: Zadání - 22. týden
.: Výsledky z 22. týdne
.: Zadání - 23. týden
.: Výsledky z 23. týdne
.: Zadání - 24. týden
.: Výsledky z 24. týdne
.: Zadání - 25. týden
.: Výsledky z 25. týdne
.: Zadání - 26. týden
.: Výsledky z 26. týdne
.: Zadání - 27. týden
.: Výsledky z 27. týdne
.: Zadání - 28. týden
.: Výsledky z 28. týdne
.: Doporučení pro psaní testu při zkouškách

week 01

Příklady na 1. týden

01-1  Vypočtěte:
a)  23 - [2,6 + (6 - 32) - 4,52]
b)  3,52 + 2 [2,7 - (-0,5 + 0,3 . 0,6)]

01-2  Vyjádřete v jednotkách uvedených v závorce:
a) 4 g (kg) 325 km (m)
b) 12 kg (g) 37,5 mm (m)
c) 12 t (kg) 35 litrů (dm3)
d) 820 mm2 (m2) 34,1 kJ (J)

01-3  Od 6 do 24 hodin byly vždy po třech hodinách naměřeny tyto teploty:
-2,2°C; 2,1°C; 5,4°C; 3,9°C; 0,7°C; -1,9°C; -3,8°C.
Vypočtěte průměrnou teplotu v době od 6 do 24 hodin.

01-4  Rozlož číslo 180 na součin prvočinitelů.

01-5  Vypočtěte, kolik procent je 0,36 litru ze 120 litrů.

01-6  Zmenšením neznámého čísla o 28,5% dostaneme číslo 243,1. Určete neznámé číslo.

01-7  Šaty byly zlevněny z 840 Kč na 651 Kč. Vypočtěte, o kolik procent byly zlevněny.

01-8  Z 1500 vyrobených žárovek bylo 21 vadných. Kolik procent vyrobených žárovek bylo bez vady?