zpět na matematiku    zpět na život školy
.: Úvodní informace
.: Zadání - 1. týden
.: Výsledky z 1. týdne
.: Zadání - 2. týden
.: Výsledky z 2. týdne
.: Zadání - 3. týden
.: Výsledky z 3. týdne
.: Zadání - 4. týden
.: Výsledky z 4. týdne
.: Zadání - 5. týden
.: Výsledky z 5. týdne
.: Zadání - 6. týden
.: Výsledky z 6. týdne
.: Zadání - 7. týden
.: Výsledky z 7. týdne
.: Zadání - 8. týden
.: Výsledky z 8. týdne
.: Zadání - 9. týden
.: Výsledky z 9. týdne
.: Zadání - 10. týden
.: Výsledky z 10. týdne
.: Zadání - 11. týden
.: Výsledky z 11. týdne
.: Zadání - 12. týden
.: Výsledky z 12. týdne
.: Zadání - 13. týden
.: Výsledky z 13. týdne
.: Zadání - 14. týden
.: Výsledky z 14. týdne
.: Zadání - 15. týden
.: Výsledky z 15. týdne
.: Zadání - 16. týden
.: Výsledky z 16. týdne
.: Zadání - 17. týden
.: Výsledky z 17. týdne
.: Zadání - 18. týden
.: Výsledky z 18. týdne
.: Zadání - 19. týden
.: Výsledky z 19. týdne
.: Zadání - 20. týden
.: Výsledky z 20. týdne
.: Zadání - 21. týden
.: Výsledky z 21. týdne
.: Zadání - 22. týden
.: Výsledky z 22. týdne
.: Zadání - 23. týden
.: Výsledky z 23. týdne
.: Zadání - 24. týden
.: Výsledky z 24. týdne
.: Zadání - 25. týden
.: Výsledky z 25. týdne
.: Zadání - 26. týden
.: Výsledky z 26. týdne
.: Zadání - 27. týden
.: Výsledky z 27. týdne
.: Zadání - 28. týden
.: Výsledky z 28. týdne
.: Doporučení pro psaní testu při zkouškách

week 07

Příklady na 7. týden

07-1  Výška pravidelného čtyřbokého hranolu je třikrát větší než délka podstavné hrany. Vypočítejte délku podstavné hrany, víte-li, že objem hranolu je 2 187 cm3.

07-2  Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jsou-li dány délky základen a = 40 cm, c = 15 cm a délka ramena b = 19,5 cm.

07-3  Výraz 4k2 - (2k + 1)2 - 4k + 8 zjednodušte a správnost výpočtu ověřte dosazením k = -3.

07-4  Vypočtěte:

07-5  Řešte rovnici:

07-6  V trojúhelníku ABC je velikost vnitřního úhlu β o 8° větší než velikost vnitřního α úhlu a velikost vnitřního úhlu γ je dvakrát větší než velikost úhlu β. Určete velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku ABC.

07-7  Na úseku nově budované silnice pokládají dva finišery různé výkonnosti živičný koberec (prostě asfaltují). Položení živičného koberce jedním finišerem by trvalo 78 hodin, druhým 91 hodin. Jak dlouho bude trvat práce při současném nasazení obou finišerů?

07-8  Sestrojte trojúhelník ABC, má-li délku výšky vc = 6 cm, těžnici délky tc = 6,5 cm a úhel α o velikosti 45°. Proveďte rozbor, zápis postupu konstrukce, konstrukci a určete počet řešení.