zpět na matematiku    zpět na život školy
.: Úvodní informace
.: Zadání - 1. týden
.: Výsledky z 1. týdne
.: Zadání - 2. týden
.: Výsledky z 2. týdne
.: Zadání - 3. týden
.: Výsledky z 3. týdne
.: Zadání - 4. týden
.: Výsledky z 4. týdne
.: Zadání - 5. týden
.: Výsledky z 5. týdne
.: Zadání - 6. týden
.: Výsledky z 6. týdne
.: Zadání - 7. týden
.: Výsledky z 7. týdne
.: Zadání - 8. týden
.: Výsledky z 8. týdne
.: Zadání - 9. týden
.: Výsledky z 9. týdne
.: Zadání - 10. týden
.: Výsledky z 10. týdne
.: Zadání - 11. týden
.: Výsledky z 11. týdne
.: Zadání - 12. týden
.: Výsledky z 12. týdne
.: Zadání - 13. týden
.: Výsledky z 13. týdne
.: Zadání - 14. týden
.: Výsledky z 14. týdne
.: Zadání - 15. týden
.: Výsledky z 15. týdne
.: Zadání - 16. týden
.: Výsledky z 16. týdne
.: Zadání - 17. týden
.: Výsledky z 17. týdne
.: Zadání - 18. týden
.: Výsledky z 18. týdne
.: Zadání - 19. týden
.: Výsledky z 19. týdne
.: Zadání - 20. týden
.: Výsledky z 20. týdne
.: Zadání - 21. týden
.: Výsledky z 21. týdne
.: Zadání - 22. týden
.: Výsledky z 22. týdne
.: Zadání - 23. týden
.: Výsledky z 23. týdne
.: Zadání - 24. týden
.: Výsledky z 24. týdne
.: Zadání - 25. týden
.: Výsledky z 25. týdne
.: Zadání - 26. týden
.: Výsledky z 26. týdne
.: Zadání - 27. týden
.: Výsledky z 27. týdne
.: Zadání - 28. týden
.: Výsledky z 28. týdne
.: Doporučení pro psaní testu při zkouškách

Příklady na 9. týden

09-1  Výraz 3m2 - 2m3 + 4m + 12 - m2 - m3 + 7 - 3m zjednodušte a správnost výpočtu ověřte dosazením m = 5.

09-2  Od trojnásobku výrazu (4c - 2d + 1) odečtěte dvojnásobek výrazu (7c + d - 5)

09-3  Řešte rovnici a proveďte zkoušku:
  

09-4  Spolužáci K, L, P, T, E vydělali na brigádě celkem 1345 Kč. Žák K prohlásil: Vydělal jsem o 135 Kč více než L, o 74 Kč více než P, o 98 Kč více než T, ale o 37 Kč méně než E. Kolik korun každý z nich vydělal?

09-5  Vypočtěte obsah podložky podle obrázku s rozměry r = 4,8 cm; s = 7,2 cm; t = 1,5 cm; u = 4,3 cm:
  

09-6  Bazén tvaru kvádru o rozměrech dna 15 m a 20 m a hloubce 2 m se napouští dvěma rourami. První rourou přitéká 6 litrů za sekundu, druhou 2,4 hektolitru za minutu. Za kolik hodin a minut bude bazén naplněn 40 cm pod okraj?

09-7  Sestrojte lichoběžník se základnami AB a CD, znáte-li délky stran | AB | = 8,5 cm, | CD | = 3,5 cm, výšky v = 3,5 cm a velikost úhlu b = 60°. Proveďte rozbor, zapište postup konstrukce, proveďte ji a určete počet řešení.