zpět na matematiku    zpět na život školy
.: Úvodní informace
.: Zadání - 1. týden
.: Výsledky z 1. týdne
.: Zadání - 2. týden
.: Výsledky z 2. týdne
.: Zadání - 3. týden
.: Výsledky z 3. týdne
.: Zadání - 4. týden
.: Výsledky z 4. týdne
.: Zadání - 5. týden
.: Výsledky z 5. týdne
.: Zadání - 6. týden
.: Výsledky z 6. týdne
.: Zadání - 7. týden
.: Výsledky z 7. týdne
.: Zadání - 8. týden
.: Výsledky z 8. týdne
.: Zadání - 9. týden
.: Výsledky z 9. týdne
.: Zadání - 10. týden
.: Výsledky z 10. týdne
.: Zadání - 11. týden
.: Výsledky z 11. týdne
.: Zadání - 12. týden
.: Výsledky z 12. týdne
.: Zadání - 13. týden
.: Výsledky z 13. týdne
.: Zadání - 14. týden
.: Výsledky z 14. týdne
.: Zadání - 15. týden
.: Výsledky z 15. týdne
.: Zadání - 16. týden
.: Výsledky z 16. týdne
.: Zadání - 17. týden
.: Výsledky z 17. týdne
.: Zadání - 18. týden
.: Výsledky z 18. týdne
.: Zadání - 19. týden
.: Výsledky z 19. týdne
.: Zadání - 20. týden
.: Výsledky z 20. týdne
.: Zadání - 21. týden
.: Výsledky z 21. týdne
.: Zadání - 22. týden
.: Výsledky z 22. týdne
.: Zadání - 23. týden
.: Výsledky z 23. týdne
.: Zadání - 24. týden
.: Výsledky z 24. týdne
.: Zadání - 25. týden
.: Výsledky z 25. týdne
.: Zadání - 26. týden
.: Výsledky z 26. týdne
.: Zadání - 27. týden
.: Výsledky z 27. týdne
.: Zadání - 28. týden
.: Výsledky z 28. týdne
.: Doporučení pro psaní testu při zkouškách

Příklady na 20. týden

20-1  Sestrojte trojúhelník ABC, jsou-li dány délky strany c = 7 cm, výšky vb = 6,5 cm a výšky vc = 5 cm. Proveďte rozbor, zapište postup konstrukce, proveďte ji a určete počet řešení.

20-2  Klíčivost semen karotky je 85 %, hmotnost 1000 semen karotky je 2,4 g. Kolik semen vzklíčí, zasejeme-li 8 g semen? Proveďte zkoušku.

20-3  Počáteční stanice lanové dráhy na Lomnický štít má nadmořskou výšku 939 m a konečná stanice 2634 m. Na mapě v měřítku 1 : 75 000 je lanová dráha znázorněna úsečkou délky 78 mm. Vypočtěte skutečnou vzdušnou vzdálenost stanic lanové dráhy.

20-4  Ve výrobní hale se vymění vzduch ventilátorem o výkonu 25 l/s (litrů za sekundu) za 2 hodiny 20 minut. Za jak dlouho by se vyměnil vzduch v této hale ventilátorem o výkonu 40 l/s?

20-5  Krychle ledu má hmotnost 7,2 kg. Určete délku její hrany, je-li hustota ledu 900 kg/m3.

20-6  Pomocí tabulek vypočtěte druhé odmocniny z čísel:
  a) 882    b) 8820    c) 8,82

20-7  Vypočtěte:     2x2 - [5x - (x2 + 4) + 1] - (x2 - 3x + 1) - 2x

20-8  Vypočtěte a správnost výpočtu ověřte dosazením n = 0.