zpět na matematiku    zpět na život školy
.: Úvodní informace
.: Zadání - 1. týden
.: Výsledky z 1. týdne
.: Zadání - 2. týden
.: Výsledky z 2. týdne
.: Zadání - 3. týden
.: Výsledky z 3. týdne
.: Zadání - 4. týden
.: Výsledky z 4. týdne
.: Zadání - 5. týden
.: Výsledky z 5. týdne
.: Zadání - 6. týden
.: Výsledky z 6. týdne
.: Zadání - 7. týden
.: Výsledky z 7. týdne
.: Zadání - 8. týden
.: Výsledky z 8. týdne
.: Zadání - 9. týden
.: Výsledky z 9. týdne
.: Zadání - 10. týden
.: Výsledky z 10. týdne
.: Zadání - 11. týden
.: Výsledky z 11. týdne
.: Zadání - 12. týden
.: Výsledky z 12. týdne
.: Zadání - 13. týden
.: Výsledky z 13. týdne
.: Zadání - 14. týden
.: Výsledky z 14. týdne
.: Zadání - 15. týden
.: Výsledky z 15. týdne
.: Zadání - 16. týden
.: Výsledky z 16. týdne
.: Zadání - 17. týden
.: Výsledky z 17. týdne
.: Zadání - 18. týden
.: Výsledky z 18. týdne
.: Zadání - 19. týden
.: Výsledky z 19. týdne
.: Zadání - 20. týden
.: Výsledky z 20. týdne
.: Zadání - 21. týden
.: Výsledky z 21. týdne
.: Zadání - 22. týden
.: Výsledky z 22. týdne
.: Zadání - 23. týden
.: Výsledky z 23. týdne
.: Zadání - 24. týden
.: Výsledky z 24. týdne
.: Zadání - 25. týden
.: Výsledky z 25. týdne
.: Zadání - 26. týden
.: Výsledky z 26. týdne
.: Zadání - 27. týden
.: Výsledky z 27. týdne
.: Zadání - 28. týden
.: Výsledky z 28. týdne
.: Doporučení pro psaní testu při zkouškách

Příklady na 24. týden

24-1  Zjednodušte a výsledek ověřte dosazením x = 4 a y = -1:
  (7x - 2y)2 + (2x - 3y)(2x + 3y) - (3y - 2x)2

24-2  Sestroj lichoběžník ABCD (AB || CD), je-li dáno: a = 9 cm, b = 4 cm, c = 4 cm, d = 6 cm.

24-3  Sečteme-li tři čísla, dostaneme součet 96. Vypočítej daná čísla, víme-li, že druhé číslo je o 20% menší než první a třetí je o 25% menší než druhé.

24-4  Zvětšíme-li délku hrany krychle o 10%, má krychle povrch všech stěn 726 cm2. Jaký byl objem původní krychle a o kolik procent se zvětšil?

24-5  Za sedm dní cyklistického kurzu ujeli žáci celkem 392 km. O kolik procent více nebo méně než byla průměrná denní dávka ujeli poslední den, kdy urazili 42 km?

24-6  Bunda, jejíž původní cena byla 1200 Kč, byla dvakrát zdražena. Nejprve o 15%, později o 10% z nové ceny. Určete konečnou cenu bundy a počet procent, o něž byla celkem zdražena.