Archiv školního roku 2000/2001

Olympiáda

V době olympijských her v Sydney učitelé 1.stupně zorganizovali pro děti svou Dobřichovickou olympiádu. Byla to akce, která nemá v historii školy obdoby. Děti měly možnost se stát na tři dny olympioniky, reprezentujícími různé státy světa. Všichni každé ráno oblékaly své dresy s olympijským znakem a směle vykročily reprezentovat svou vlast s přesvědčením co nejlépe uspět. Soutěžilo se v mnoha disciplínách - v běhu na 50 m, štafetovém běhu, v hodu oštěpem, trojskoku, přetahované, šplhu, přeskoku, na kladině, v přehazované, v kohoutích zápasech a věrni antickému kalokagathiá také ve vědomostní soutěži. Všichni soutěžili s nadšením v duchu fair play, jak slíbili při zahájení her. Ostatně samotný úvod byl velmi motivující, když si všechny děti předávaly olympijský oheň a nastoupily ve smíšených družstvech pod vedením vlajkonošů. Ani opravdové medaile nechyběly a vážnost všeho konání podtrhla účast pana starosty při závěrečném slavnostním předávání cen.

Možná se může zdát, že děti jen strávily hezky tři dny, ale z mého pohledu šlo o mnohem více. Děti poznaly mnoho nových států, o kterých asi nikdy neslyšely, naučily se spolupracovat na co nejlepším výsledku ve skupině dětí, které se někdy ani neznaly nebo jen tak od vidění, navázaly nová přátelství, pocítily hrdost za sebe i svou školu. V neposlední řadě rozvíjely své pohybové dovednosti a dost možná v sobě nastartovaly celoživotní potřebu zdravého pohybu .

Velký dík za uspořádání této akce patří všem učitelům 1.stupně, dívkám z 8.A coby vlajkonošům a dalším pomocníkům z řad rodičů.

ZPĚT