Archiv školního roku 2002/2003


Přehled sponzorských darů po povodni v srpnu 2002.

Přehled sponzorských darů po povodni v srpnu 2002.


Slavnost k příležitosti otevření nové školní budovy.

Vedení školy srdečně zve rodiče, děti a přátele školy na slavnost k příležitosti otevření nové školní budovy v Raisově ulici. Slavnost se koná dne  12.října od 14.00 hodin.


Dne 13.8. 2002 byla naše škola zaplavena 100letou vodou.

V úterý 13.8. byla ZŠ Dobřichovice zaplavena stoletou vodou, při které utrpěla značné škody. Proto se škola obrací na rodiče a své přátele s následující žádostí o pomoc:

Vážení rodiče, přátelé školy,

        tak jako mnoho z Vás i naši školu postihla ničivá povodeň. I přes to, že se podařilo mnohé před vodou zachránit, škody jsou značné, přibližně - 2 400 000,-Kč. Voda zaplavila celý suterén budovy u mostu, kde byly umístěny odborné učebny (jazyková, počítačová,cvičná kuchyňka a keramická dílna), šatny, kabinet a vstupní chodba. V nejstarší části budovy pak voda zaplavila celé přízemí přibližně do výše půl metru. Dále spodní voda udělala velké škody v budově 1.stupně, zejména v kuchyni a jídelně. V ostatních dvou budovách byly zatopeny sklepy.
        Velice rádi bychom dali školu do pořádku tak, aby se děti cítily ve škole co nejlépe a mohly jsme jim zároveň nabídnout maximální podmínky pro výchovu a vzdělávání. Z tohoto důvodu se snažíme získat pomoc všemi možnými cestami. A proto si dovolujeme obrátit se také i na Vás.
        Nabízíme Vám konkrétní způsob pomoci. Vybrali jsme několik priorit, na které lze přispívat: nová sanační omítka v suterénu, keramická dílna a počítačová pracovna. Každý příspěvek bude graficky zaznamenán do tabulek a Vaše jméno bude zapsáno do políčka, které znamená konkrétní část zařízení, na které jste přispěli. Všechno pak bude veřejně vystaveno v obou školních budovách a dále instalováno na internetu (www.zsdobrichovice.cz). Takže bude jasně přehledné kdo a na co přispěl.
        Pokud se rozhodnete přispět libovolnou částkou, učiňte tak osobně nebo zašlete na účet školy 0388028359/0800. Jestliže budete postupovat převodem z účtu na účet, oznamte prosím škole na jaký účel má být Váš příspěvek použit.

Za jakoukoliv pomoc předem děkujeme  
   
  Mgr.Bohuslav Stejskal, ředitel školy


Přehled sponzorských darů po povodni v srpnu 2002 na novou sanační omítku v suterénu, na obnovu keramické dílny, na obnovu stolů v počítačové učebně.  


Fotografie z povodně najdete zde 


ZPĚT