Úspěch naší školy v Helpíkově poháru 2013
 | 1 |  zpět


Co si představit pod názvem Helpíkův pohár? Jedná se v podstatě o soutěž dvoučlenných hlídek žáků 5. tříd v poskytování první pomoci. Naše škola se této soutěže zúčastnila potřetí.

A jak vše probíhalo? V dubnu byli všichni žáci 5. tříd proškoleni pracovníkem záchranné služby. Vyzkoušeli si i některé praktické činnosti, jako např. masáž srdce. V závěru proškolení vyplňovaly dvojice žáků test. Z každé třídy postoupila jedna dvojice do krajského kola, které se konalo 6. května 2013 v Černošicích-Mokropsech. Zde všichni soutěžící museli projít asi dvoukilometrovou trať s pěti stanovišti, kde prokazovali, jak si umí poradit s ošetřením různých zranění.

Ze 33 hlídek se všechny naše hlídky umístily v první polovině startovního pole. Adéla Škvorová a Šárka Brabcová z 5. B obsadily 14. místo, Kristýna Strejčková a Barbora Dušková z 5. A skončily na 10. místě. Jaroslav Lopata a Marek Stašík z 5. C svým 4. místem dosáhli nejlepšího výsledku a probojovali se do celostátního finále. Poděkování patří naší náhradnici Zuzaně Dybalové, která spojila síly se závodnicí z Jílového a umožnila jí tak účast v závodu.

Celostátní kolo 15. ročníku Helpíkova poháru se konalo 25. května 2013 v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Zde se sešlo 24 nejlepších hlídek z celé republiky. Ty se postupně vydaly na asi kilometrovou trať s technickými překážkami (lanovka pro záchranu osob přes řeku) a pěti stanovišti, na nichž dvojice ošetřovaly například člověka pokousaného psem či opilce v bezvědomí.

Jaroslav Lopata a Marek Stašík si vedli velmi dobře a jejich 12. místo, tedy v první polovině startovního pole, to jen potvrzuje. Je to velký úspěch nejen pro ně samotné, ale i pro naši školu.