Historie školních budov
 |  1  |  zpět
V poslední době se v souvislosti s rekonstrukcí školy často mluví o tom, jak je vlastně budova stará. Z knihy o Dobřichovicích jsme vybrali následující.

Nejstarší část budovy 2. stupně u mostu pochází z roku 1862, kdy byla postavena první zděná školní budova. Předtím na stejném místě stála škola již dvakrát. Nejprve to byla dřevěná stavba, která začátkem 18. století vyhořela. Pak ji nahradila nová škola, ale i ta byla asi po 100 letech jako nevyhovující zbourána.

V roce 1862 tedy byla otevřená nová škola, kterou používáme dodnes. Jedná se o část dále od ulice Palackého, dnes v ní máme pět učeben, včetně počítačové. Původní vchod z ulice 5. května je samozřejmě zazděn. Tato nejstarší část se nyní začne bourat.

K této škole byla v roce 1934 přistavěna dnešní rohová budova. Ta zbourána nebude, plánovaná nová část školy bude připojena k ní.

Pro úplnost uvádíme, že dnešní 1. stupeň se skládá ze dvou pavilónů - starší část byla dokončena v roce 1984, ta nejnovější v roce 2002.