Zpráva za květen 2014
 | 1 |  zpět


Měsíc květen – téma: Co nám říká semafor?

1.+2. oddělení

Měsíc jsme začali výrobou jednoduchého přáníčka ke Dni matek, a potom už jsme se věnovali květnovému tématu.V komunitním kruhu jsme si procvičili základní druhy dopravních značek a zahráli si jednoduchý kvíz k jejich poznávání.Přečetli jsme si několik příběhů s dopravní tématikou:“Zebra, Dva panáčci“, podle čteného příběhu děti tuší namalovaly a potravinářskou barvou vybarvily obrázky. Malovali jsme také voskovkami na velký formát papíru společnou kresbu dopravní situace. Prstovými barvami děti zkusily vymyslet svou „neexistující značku“. Vyplnili jsme několik pracovních listů k tématu.V aule školy jsme také měli celodružinovou akci- vystoupení kouzelníků, které se dětem moc líbilo.Protože nám přálo počasí, hráli jsme hodně her i venku před družinou i na školním hřišti.

3. oddělení

V květnu jsme si procvičili dopravní značky, každý si vymyslel svoji značku, která chybí v dopravě nebo v lese. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti. Vytvořili maminkám pěkné obrázky ze zažehlovacích korálků. Malovali jsme naše kolo a zdůraznili, jak má být vybavený cyklista. Znalosti si děti procvičily v dopravním testíku. Využívali jsme hodně i školní zahradu.

4.+5. oddělení

Měsíc květen byl zaměřený na chování a pohyb v dopravě. Téma „Co nám říká semafor“ jsme si rozdělili do čtyř bloků. První týden jsme věnovali dárečkům pro maminky ke dni matek. Vyrobili jsme krásný obrázek ubrouskovou technikou na kartonovou destičku s rámečkem z papírových ruliček. Všem se obrázek moc povedl. Druhý týden jsme věnovali chodcům. Přečetli jsme si pohádku „O panáčkovi v semaforu“ a zajímyvý článek „Signály pro chodce a přechod pro chodce“. Vyrobili jsme semafor pro chodce z kulatých krabiček od sýrů, kde z jedné strany koukal zelený a zdruhé strany červený panáček. Co nám říká semafor známe všichni, ale jak se se semaforem a vůbec s dopravou vypořádávají nevidomí lidé, jsme si s dětmi vyzkoušeli na vlastní kůži. Vytvořili jsme si pomyslné překážky,zavázali oči a už jsme procházeli připravenou dráhou jen za pomoci navigátora. Třetí týden se zaměřili na dopravní semafor a na semafor jako takový. Nakreslili jsme si a následně jsme vybarvili veliký semafor a vypracovali jsme pracovní list, kde jsme vybarvovali barvu semaforu podle pohybu panáčka. Přečetli jsme si pohádku „O autíčku, které chtělo létat“ a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací při čtení odborného článku „Světelné signalizační zařízení + historie“. Poslední týden jsme si vyzkoušeli, jak známe dopravni značky, když jsme k nim přiřazovali správné názvy a následně jsme je správně vybarvili. Test z dopravních značek se dětem povedl a je vidět, že se v dopravních značkách vyznají. Moc se nám líbily hádanky o dopravních prostředcích i stavba dopravních prostředků ze všech dostupných věcí , které nám třída družiny nabídla. Pohybová hra :Na policistu“ a „Na autíčka v garáži“ se dětem líbila natolik, že jsme tyto hry opakovali několikrát za sebou. Celý měsíc jsme navštěvovali školní zahradu kde jsme hráli různé míčové hry.