Projekt- Uhlí: co nám dává a co bere… v 3.A a 4.B
 |  1  |  zpět
     Na přelomu měsíce října a listopadu se žáci 3.A a 4.B zapojili do projektu Uhlí: co nám dává a co bere…Přestože je toto téma pro danou věkovou skupinu dětí velmi náročné, zhostily se ho výborně.
    Děti se seznámily s uhlím, jeho významem pro člověka, se způsobem těžby, jejím dopadem na krajinu a s pojmem rekultivace krajiny. Součástí projektu byl i výlet na Mostecko, který žáci ve třídách a v počítačové učebně společně naplánovali a zmapovali trasu (3.A). V hodinách hudební výchovy se naučili zpívat písničky o významných místech Mostecka, při kterých též tancovali. Rozdělili se na 4 novinářské skupiny a zahráli si na reportéry z časopisu určeného horníkům, ochráncům přírody, cestovatelům a dětem.
    Ve čtvrtek 24. 10. 2013 žáky čekal celodenní výlet do oblasti těžby hnědého uhlí. Poučná byla i cesta autobusem, během které žáci například viděli pro ně známou horu Říp, České středohoří, hrad Hazmburk.
    Na zámku Jezeří děti nejvíce zaujalo sklepení se strašidly. Užily si pohodovou atmosféru vytvořenou pracovníky zámku. V přesunutém mosteckém kostele žáci absolvovali prohlídku, někteří si zahráli na varhany a společně všichni zhlédli film o přesunutí této významné památky. Své putování jsme zakončili na hradě Hněvín, který je spojen s tajemnou postavou alchymisty magistra Edwarda Kelleyho, jehož sochu se nám podařilo v hradním parku objevit. Zde se nám naskytl překrásný výhled na okolní krajinu, která prošla úspěšně částečnou rekultivací. Domů jsme se vrátili až v pozdních odpoledních hodinách, plni dojmů.
    Další týden po prázdninách jsme projekt zakončili tím, že jsme zpracovali materiály z výletu a vytvořili novinové články do svých časopisů, které jsme pojmenovali Hnědé uhlí, Eko, Cestujeme po Mostecku a Permoník. Společně jsme vytvořili na hodinách výtvarné výchovy velký portrét magistra Kelleyho a obraz zámku Jezeří s pohledem na důl.
    Výsledky našeho snažení můžete zhlédnout na vstupních dveřích a ve dvoraně v budově 1. stupně naší školy.

Autorky článku: Jana Moudrá, dipl. um., Mgr. Dita Laudová, Mgr. Hana Tomšíková