Školní družina v měsíci listopad 2013
 |  1  |  zpět
Listopad 2013 - téma: Z pohádky do pohádky

1. a 2. oddělení
Tohle krásné téma jsme začali pohádkami klasickými, českými. Zahráli jsme si několik didaktických her s pohádkovou tématikou, vyráběli jsme draka z krepového papíru, se kterým bojoval Bajaja, povídali jsme si o pohádkách z večerníčků, každý si pak vylosovanou postavičku namaloval tuší a vodovkami. Podívali jsme se na pohádku "Potkali se u Kolína", poslechli jsme si méně známou pohádku "O Jirkovi a jeho třech psech", děti také soutěžily ve skupinkách, které pantomimicky předváděly vylosované pohádky. Ostatní děti hádaly název pohádky a docela jsme se u toho zasmáli. V pracovních činnostech si děti vyzkoušely nazdobit a obléknout klasické pohádkové postavičky. Děti vyrobily víly, karkulky, krále i vodníky. Zahráli jsme si soutěž "O nejrychlejší Popelku" v přebírání zrníček a pokud počasí dovolilo, pobývali jsme i venku a na školní zahradě.

3. oddělení
V měsíci listopadu jsme si četli pohádky z knihy Karla Jaromíra Erbena. Vyplňovali křížovky, pracovali jsme ve skupinkách i sami za sebe. Vyráběli z papíru koně svatého Martina, následně ho umístili na výstavku do chodby školy, složili si čepici Večerníčka, lepili Otesánka, kterého jsme měli rozstřihaného, také ho namalovali a do bříška mu lepili z časopisů, co všechno snědl.Vyrobili jsme si kouzelné brýle, zdramatizovali si pohádku" O veliké řepě". Hráli jsme soutěž: "kdo pozná pohádkovou bytost, kterou si myslím". Ve volném čase jsme využívali školní zahradu.

4. a 5. oddělení
Pohádkový měsíc jsme začali pohádkou "O veliké řepě". Pohádku jsme si poslechli, abychom si připomněli postavy a potom jsme tyto postavy skládali z předtištěného rozstřihaného obrázku tak, jak jdou v pohádce za sebou. Následně jsme si obrázek vybarvili. Pověděli jsme si, jak se řepa zpracovává a jaké z ní známe výrobky. K tomu jsme si namalovali temperovými barvami obrázky, kluci traktory s valníky a holčičky řepu, které nám zdobí třídu. Hlavním výrobkem druhého týdne byly postavičky z pet lahví z pohádky "Dlouhý, Široký a Bystrozraký", s kterými jsme dětem malinko pomohli. Na okně stály krásné princezny, moudří králové a nesměli chybět ani Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Další týden se z dětí stali spisovatelé a ilustrátoři při dopisování pohádkového příběhu podle své představivosti a fantazie a kreslení pohádkových obrázků včetně titulní strany. Každý si vytvořil svou vlastní knihu s originálním příběhem. Poslední týden jsme se věnovali pohádce "O Koblížkovi", kterou jsme si přečetli. Děti mohly koblížky umotat z vlny nebo uplácat z papíru a všechny byli k nakousnutí. Pověděli jsme si o knihovnách v nejbližším okolí a poslední den jsme navštívili Květinovou výstavu. Celý měsíc jsme za příznivého počasí chodili na školní zahradu, kde jsme hráli různé míčové hry.