zpět na život školy

Říjen 2013 - téma: Podzim za dveřmi

1. a 2. oddělení

V říjnu jsme náš měsíční projekt nazvali „Podzim za dveřmi“, ve kterém jsme se zaměřili na poznávání a objevování podzimních změn v přírodě. V komunitním kruhu jsme si připomněli podzimní tradice, zahráli si slovní hry a hádali hádanky. Kombinacemi výtvarných a pracovních činností jsme posilovali koordinaci očí a rukou, objevovali vlastnosti podzimních barev, rozvíjeli estetické vnímání, grafickou zručnost a fantazii. Děti pracovaly s přírodním materiálem, zapouštěly barvy do vlhkého podkladu a vyzkoušely si techniku mačkaného papíru, aby vznikl plastický vzhled. Vydali jsme se na vycházku do okolí, při které jsme si ukazovali a pojmenovávali stromy, keře a jejich plody. Krásného slunečného počasí jsme využívali ke sportovně-pohybovým hrám na hřišti a zlepšovali tak fyzickou zdatnost. Učili se chůzi v daném útvaru a běh s vyhýbáním. 

3. oddělení

V měsíci říjnu jsme vyplňovali podzimní pracovní listy.Výtvarně jsme se vyřádili na chodbách školy i v družině. Vystříhali jsme veliké listy, které jsme vybarvovali tuší a pastelem a věšeli je na strom na chodbě školy. Přečetli jsme si, čím se živí ježek, pohádku o něm, pak jsme ježka vystřihovali a malovali . Na konci měsíce jsme si vyrobili létající strašidýlko. Zhotovili si malou myšku z oříšku. Soutěžili jsme mezi sebou, kdo si vyrobí nejrychlejší káču, zahráli si houbové pexeso. Celý měsíc jsme hojně využívali školní zahradu.

4. a 5. oddělení

Čas podzimu je tady a příroda nám nabízí velké množství přírodních materiálů a barev, se kterými naše oddělení pracuje. Vlaštovky, které se houfují a připravují k odletu, jsme si vyrobili s dětmi a vyzdobili jsme jimi celou třídu, kde se ve větru pohupují u stropu a vypadají jako když létají. O vlaštovkách jsme si přečetli i pohádku „O poslední vlaštovce“. Přečetli jsme si povídku „Když jde les spát“ a „Čas podzimu“, aby děti věděly,co a jak se v lese mění a proč mají listy na podzim tak krasné barvy. Pověděli jsme si, jak a kde se zpracovává podzimní ovoce a zazpívali jsme si písničku „Ach synku, synku“, při které jsme rozvíjeli hlasové dovednosti. Využili jsme všechny podzimní plody k výrobě Podzimníčka a přečetli jsme si pohádku „Jak ulovili kaštany“. Prstovými barvami jsme ozdobili podzimní strom s barevnými listy a ovocem. Vylisovali jsme barevné listy, které jsme pak barvili temperami a následně obtiskávali na látkový sáček. Přísloví a pořekadla na měsíc říjen sice byla pro děti těžší oříšek, ale po vysvětlení je všechny děti pochopily. V podzimním kvízu jsme si zkusili přiřadit listy ke správným stromům a vyrobili jsme si lva s nádherně bohatou hřívou z listů. Zahráli jsme si hru Kompot, při které jsme rozvíjeli postřeh a soustředění a vyzkoušeli jsme novou techniku, kdy jsme za pomocí vatových tyčinek vyťupkávali jablíčka, hrušky, švestky a hroznové víno. V říjnu bylo ještě krásné počasí, a tak jsme spoustu času trávili na školním hřišti.