Obsah knihy

Josef Hradec

DĚJINY DOBŘICHOVIC

Dobřichovice 1931
Kopie strojopisu stejnojmenného rukopisu, který byl uložen na Obecním úřadu Dobřichovice v jednom výtisku. Rukopis obsahuje ruční korektury, zhotovené patrně autorem, zřejmě pro knižní vydání, ke kterému nikdy nedošlo. Kopie byly zhotoveny v roce 2004.

Páter Josef Hradec O.Cr. (1874 - 1938)

Člen Řádu křižovníků a farář v Dobřichovicích napsal tyto dějiny během svého pobytu v Dobřichovicích.

Narodil se v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Po gymnáziu vstoupil do Řádu křižovníků a na kněze byl vysvěcen roku 1898. Působil v Chebu, Lokti, ve Starém Kníně, ve Vídni, v Milhostově u Chebu, ve Pšově u Žatce. Od 3. října 1919 se stal farářem a spoluadministrátorem řádového statku v Dobřichovicích. Působil zde 14 let a od 1. listopadu 1933 odchází na řádový velkostatek do Turska. Pochován je na řádovém hřbitově v Hloubětíně.

Byl velkou dobřichovickou osobností. Páter Josef Hradec byl výborným hudebníkem, zpěvákem a společníkem. Již v pokročilém věku začal studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pro svou srdečnou povahu byl ctěn a vážen všemi svými farníky, pro každého měl milý úsměv a dobré slovo. Zasedal ve stolové a hudební společnosti Chumáč, rád se pobavil a zasmál, měl rád děti a ony jeho.

Spolu s Václavem Bělohlávkem vydali k 700. výročí řádu "Dějiny řádu Křižovnického".

Obsah knihy