zpět na informatiku    zpět na život školy
Základní pravidla sazby při psaní textu

Speciální znaky
Speciální znaky - spojovník, pomlčka, odsuvník, čárka, tečka, závorky, uvozovky atd.

Rozdělovací znaménko (spojovník)
- nejužší (jako písmeno „f“)
- kód 045
- anglicko-český, propan-butan, bude-li

Minus
- stejně široké jako plus (jako písmeno „n“)
- kód 150
mladost - radost, vykřikl - vole padni -, jestli nedáš, tak -, 8-12 hodin, -10 °C, 3 - 2 = 1, zápas Sparta-Slávie, Kč 100,-

Pomlčka
- nejširší (Jako písmeno „m“)
- kód 151
- použití v americké typografii

Odsuvník (apostrof)
- kód 039 - označení stopy, nesprávný, ve zdrojových textech programů
- kód 146 - správný, na klávesnici nedostupný
- kód 096, 145, 181 jsou úplně jiné znaky

Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník
- těsně za poslední písmeno slova
- nadpis, titulek na samostatné řádce - bez tečky
- končí-li věta zkratkou, další tečka se již nepíše
- dvojtečka ve smyslu poměru se píše 1 : 5
- sportovní výsledek bez mezer 2:1

Tři tečky
- kód 133
- s poloviční mezerou nebo bez ní

Uvozovky a závorky
- vždy těsně k výrazům
- celá věta se sází dovnitř uvozovek nebo závorek
- je-li v závorce slovo, tečka se sází až za pravou závorku
- vně vždy mezera
- kód 034 - typograficky nesprávné, označení palců nebo zdrojové texty programů
- kód 132 - české uvozovky dole (malé devítky)
- kód 147 - české uvozovky nahoře (anglické vlevo, malé šestky)
- kód 148 - anglické vpravo (malé devítky)
- kód 044 nebo 130 - české vložené uvozovky dole (malá devítka), shodný s čárkou
- kód 145 - české vložené uvozovky nahoře (malá šestka)
- kód 146 anglické vložené uvozovky vpravo (malá devítka), český text jimi končí
- kód 171 - francouzské uvozovky vlevo, český text jimi končí
- kód 187 - francouzské uvozovky vpravo, český text jimi začíná

Závorky
- opačné vkládání než v matematice (správné [vkládání] závorek)

Rovnítko - odděleno mezerami
Lomítko - školní rok 1995/96
Paragraf - bez tečky s mezerou
Tilda - kód 126, ve slovnících opakující se heslo
Ampersand (&) - mezera
Procento - čtyřicet pět procent 45 %, ale čtyřicetiprocentní 45%
Stupeň
- kód 176
- 20 °C, ale 10° pivo, pravý úhel 90°
Minuty a vteřiny - apostrof-stopa, uvozovky-palec, bez mezer
Hvězdička a křížek (kód 134) - * 1975
Copyright - kód 169, počátek řádky, mezera
Registered - kód 174 bez mezery, za název jako exponent
Trademark - kód 153, bez mezery za název

Zkratky, tituly, jednotky
Iniciálové zkratky - velká písmena bez tečky, OSN
Vžité zkratky - aj., ap., apod., atd.
Spojné zkratky - s mezerou, t. č., a. s., spol. s r. o.
Tituly a hodnosti - Bc., CSc., doc., Dr. (dr.), DrSc., gen., Ing. (ing.), ing. arch., JUDr., kpt., Mgr., mjr., MUDr., MVDr., PaeDr., PhDr., pplk., prof., RNDr., ThDr., akad. malíř, akad. sochař
- následuje-li dvojtečky nebo středník, bez mezery (MUDr.:)

Měrové jednotky - za číslo s mezerou, přídavné jméno (3V baterie), slovně (5gramová dávka), 120 km/h

Značka peněžní měny - bez tečky
- desetinné - značka před (Kč 20,50)
- celé číslo - za (20 Kč)
- celé peněžní částky (Kč 20,-)

Datum
- den arabskou číslicí s tečkou, měsíc slovně nebo arabskými či římskými číslicemi s tečkou. Mezi vždy mezery. Rok nezkracovat vynecháním prvního dvojčíslí s výjimkou (1995-96) nebo vžitých (Olympiáda 88). Den a měsíc mohou být ve zlomku (21/8 1995).

Časové údaje
11.55 h, 1:06,26 min, 12:06:30

Telefonní čísla
- třímístné: 123
- čtyřmístné: 12 34
- pětimístné: 123 45
- šestimístné: 12 34 56
- sedmimístné: 12 34 56 7
- série: 12 34 5-6

Úprava dopisů
Řádkování a formáty papíru
- A4, řádkování 1
- osobní dopisy řádkování 1,5
- krátký dopis 2/3 A4 (dlouhá obálka) nebo A5 (obálka C6).
- hromadné zprávy bez průvodního dopisu, jen adresa a údaje, formát 1/3 A4.

Okraje písemností
- vlevo: 25 mm (aby šel dát do pořadače)
- vpravo: 15 mm, na druhé straně naopak (vlevo 15 mm, vpravo 25 mm)

Datum
- vpravo nahoře nebo vlevo dole

Věc
- začíná velkým písmenem, podtrhne se, neukončuje tečkou
- více řádků - podtrhnout poslední, délka podle nejdelšího řádku

Oslovení
- začátek textu, 25 mm od okraje papíru
- za ním čárka, vlastní text malým písmenem
- mezi vyjádřením věci a oslovením vynechat dva řádky
- mezi oslovením a textem jeden řádek

Odstavce
- oddělovat řádkou

Zakončení dopisu
- odsazení pět úderů a vynechat řádek

NAVRCHOLU.cz