zpět na Rozumíme penězům   zpět na život školy
 Realizace projektu Rozumíme penězům na ZŠ Dobřichovice 
V třídách 8.AB a 9.AB v letech 2011 - 2013
5. lekce - Nové bydlení

Proběhla 18.4.2013 jako celodenní projekt v 9. třídě

Anotace 5. lekce

Důvodem potřeby nového bydlení může být změna zaměstnání rodičů, potřeba většího bytu v souvislosti s věkem dětí, uspokojení osobních koníčků spojených s bydlením na venkově/ve městě, potřeba snížit náklady na bydlení,…
Tato lekce přivede žáky k poznání nových finančních produktů, především hypotečního úvěru a stavebního spoření. V kontextu ukázkových příběhů ze sousedství se setkají i s pojmy investice a spotřebitelský úvěr.
K zodpovědnému rozhodování by opět měla přispět pravidla týmové spolupráce, zvažování všech souvisejících kritérií, promyšlená kalkulace, porovnávání různých možností řešení.7. lekce - Výhodné nakupování

Proběhla 22.11.2012 jako celodenní projekt v 9. třídě

Fotografie žáků ze 7. lekce - třída 9.A je zde a třída 9.B je zde

Anotace 7. lekce

Jako spotřebitelé umíme být nároční, ale také naivní. Podléháme nátlaku reklam, které se nás snaží přesvědčit o nezbytnosti věcí, o našich domnělých potřebách, o podmíněném vztahu mezi jakýmsi výrobkem a naší úspěšností, štěstím, spokojeností.
Jako spotřebitelé jsme často zranitelní, či dokonce ohrožení, pokud nám chybí dovednost orientovat se, porovnávat, stanovit si kritéria, rozlišovat skutečnou a vnucenou potřebu, zjišťovat potřebné informace, uplatňovat svá spotřebitelská práva, rozhodovat se zodpovědně.
Téma této lekce je skutečnému životu dětí nejblíže. Mohou tedy vycházet z reálných faktů a názorů.
Studijní materiál se zaměřuje na odhalování různých prodejních triků a identifikaci manipulace. Z oblasti finančních produktů a služeb se toto téma dotýká především splátkového prodeje, spotřebitelského úvěru, klientských karet, platebních karet.4. lekce - Náklady na bydlení

Proběhla 16.4.2012 jako celodenní projekt v třídách 8.A a 8.B.
Rozpočty domácností 8.B po 4.lekci: rozpocet_kobilzkovi_a_2_02.xls, rozpocet_hudebnikovi_b_2_02.xls, rozpocet_griffinovi_c_2_02.xls, rozpocet_bozi_e_2_02.xls

Fotografie žáků třídy 8.B z 4. lekce jsou zde

Anotace 4. lekce

Prostřednictvím této lekce si žáci znovu připomenou jednotlivé položky rozpočtu domácnosti. Zaměří se hlavně na ty, které se nějak dotýkají nákladů na bydlení. Uvědomí si přitom, které položky rozpočtu jsou zbytné a nezbytné, které můžeme nebo nemůžeme ovlivnit svým vlastním finančním rozhodováním.
Situace, kterou řeší, je vede i k posouzení životních podmínek své modelové domácnosti. Kladou si otázky - jak bydlíme, jaké zdroje energie používáme? V jakých položkách se nás ohlášené zdražení bude dotýkat? Studijní materiály nabízejí žákům např. porozumět výhodám a nevýhodám různých zdrojů energie, různých typů vytápění nebo osvětlení, kritériím posuzování kvality domácích elektrospotřebičů. Mohou pracovat s porovnáním ekonomických i ekologických hledisek, okamžitých i dlouhodobých výhod, porovnáním priorit jednotlivých potřeb.
Z hlediska finančních produktů a služeb je zde příležitost k tématu platební styk - hotovostní a bezhotovostní platby, trvalé příkazy, inkaso, SIPO.3. lekce - Kupujeme auto

Proběhla 8.2.2012 jako celodenní projekt v třídách 8.A a 8.B.
Rozpočty domácností 8.B po 3.lekci: rozpocet_kobilzkovi_a_2_01.xls, rozpocet_hudebnikovi_b_2_01.xls, rozpocet_griffinovi_c_2_01.xls, rozpocet_bozi_e_2_01.xls

Fotografie žáků třídy 8.B z 3. lekce jsou zde

Anotace 3. lekce

Tato lekce nabízí atraktivní téma, spojené s diskusí a hledáním kompromisu mezi osobními představami a potřebami jednotlivých členů domácnosti, mezi přáním a finanční možností, mezi funkčností a reprezentativností auta.
Právě při plánování finančně nákladného nákupu mají žáci možnost pochopit přínosy a úskalí různých řešení. Finančně gramotné je, umět si je zodpovědně promyslet, vybrat správný finanční produkt, kalkulovat zásah do rozpočtu. Nabízí se příležitost seznámit žáky s finančním leasingem a spotřebitelským úvěrem. Podstatnou záležitostí je plánování dalších souvisejících nákladů.2. lekce - Dovolená

Proběhla 7.12.2011 jako celodenní projekt v třídách 8.A a 8.B.
Rozpočty domácností 8.B po 2.lekci: rozpocet_kobilzkovi_a_1_01.xls, rozpocet_hudebnikovi_b_1_01.xls, rozpocet_griffinovi_c_1_01.xls, rozpocet_bozi_e_1_01.xls

Fotografie žáků třídy 8.B z 2. lekce jsou zde

Anotace 2. lekce

Plánování dovolené je pro žáky tématem příjemným, známým, blízkým a dostatečně atraktivním. Mohou uplatnit nejen skutečné vědomosti z oboru zeměpisu, dějepisu, přírodopisu či informatiky, ale také osobní životní zkušenosti z cestování a do značné míry i svou fantazii, představy a velká přání. Porovnávají své názory z pozice fiktivní role ve skupině, argumentují, naslouchají názorům ostatních. Ke konečnému řešení dochází dohodou mezi všemi členy modelové domácnosti.1. lekce - Hospodaření domácnosti

Proběhla 4.10.2011 jako celodenní projekt v třídách 8.A a 8.B.
Fotografie žáků třídy 8.B z 1. lekce jsou zde.

Anotace 1. lekce

Domácnost je základní ekonomickou jednotkou. Žáci v projektu nejdříve vytvoří stálé skupiny - modelové domácnosti. V nich postupně řeší konkrétní životní situace spojené s finančním rozhodováním. Důležitou součástí jejich rozhodování je práce s rozpočtem domácnosti. Vytvoří jej na základě informací o příjmech a vydáních své fiktivní domácnosti, o jejím složení, ekonomickém zajištění, typu bydlení, osobních potřebách jednotlivých členů. Návrhy svých řešení promítají do rozpočtu a sledují jejich krátkodobý i dlouhodobý dopad na životní úroveň a zodpovědné zajištění rizik.

Výchozí rozpočet (nevyplněná tabulka) zde.