zpět na zeměpis   zpět na život školy

Rozloha států, obyvatelstvo:

Státy podle rozlohy: Rusko 17 075 200 km2 (Další pořadí zde)
Státy podle počtu obyvatel: Čína 1 313 973 713 (Další pořadí zde)
Úhrnná plodnost: je ukazatel, který uvádí počet dětí na jednu ženu. Niger: 7,46 dětí na jednu ženu v roce 2006 (Další pořadí zde)
Přirozený přírůstek: Niger 35,11 ‰ v roce 2006 (Další pořadí zde)
Střední délka života: je nejvyšší ve státě Andorra kde je celková celková naděje na dožití 83,5 let, muži 80,59 let a ženy 86,59 let (Další pořadí zde)
Hustota zalidnění: se uvádí v obyv./km2, nejvyšší má Monako a to 16 135 obyv./km2 (Další pořadí zde)
Hrubá míra porodnosti: Niger 35,11 ‰ v roce 2006 (Další pořadí zde)
Hrubá míra úmrtnosti: Svazijsko 29,74 ‰ v roce 2006 (Další pořadí zde)
Kojenecká úmrtnost: Angola 185,36 ‰ 2006 (Další pořadí zde)
Počet obyvatel s AIDS: nejvíce obyvatel nakažených AIDS má Jižní Afrika (Jihoafrická republika, JAR) a to 5 300 000 obyvatel (Další pořadí zde)
Míra urbanizace: stát, kde největší podíl obyvatel žije ve městě mají městské státy Monako, Singapur, Vatikán a to 100%. (Další pořadí zde)