zpět na zeměpis   zpět na život školy
Pražská nej


Nejdelší
barokní palácová stavba - Černínský palác, Loretánské nám., délka průčelí 150 m
eskalátor - na stanici metra Náměstí Míru 87,2 m
chrámová loď - chrám sv.Víta, délka 124 m
komunikace - Pražský okruh (v provozu 15 km)
mezistaniční úsek metra - Nádraží Holešovice - Kobylisy, trasa C 2,749 km
most - Negrelliho viadukt, délka 1110 m
náměstí - Václavské, délka 750 m
panelový dům - pravděpodobně dům v osmé městské části v Zelenohorské ulici (délka 300 m, osmnáct vchodů)
potok - Rokytka, délka toku je 36,2 km, z toho 31,5 je na území Prahy, potok Botič má délku 33,5 km, na území Prahy z délky toku připadá 21 km
ulice - Strakonická (měří 15, 5 km)

Nejhlubší
stanice metra - Náměstí míru (hloubka 53 m)
studna - studna na 3.nádvoří Pražského hradu (hloubka 70 m)

Nejkratší
mezistaniční úsek metra - Hlavní nádraží - Muzeum (trasa C) - 425 m
most - Svatopluka Čecha (délka 169 m)
potok - Mariánský potůček u Malé Chuchle (1km)
ulice - Jiřího Červeného, P1 Kampa (měří 27 m)

Nejmenší
dům - Anežská 4/1043 (uliční fronta 2, 25 m)
chráněné území - Motolský ordovik (rozloha 0,2 ha)
rotunda - sv.Longina (Na Rybníčku)
sídliště - Invalidovna P8 Karlín (bydlí zde necelé tři tisíce obyvatel)

Nejmladší
vozovna tramvajová - Hloubětínská vozovna - provoz zahájen 11.března 1951

Nejnižší
bod - 172 m n. m. (někdy se udává 177 m n.m.) Suchdol/Drahanské údolí, v místě, kde Vltava opouští hranice Prahy (dno řeky)

Nejstarší
barokní zahrada - Valdštejnská zahrada
dochovaná fontána - Zpívající fontána (1564-68)
hotelová kniha hostů - v hotelu Radisson SAS Alcron (začala se psát v roce 1932)
hřbitov - vyšehradský (1887), u kostela sv. petra a Pavla se pohřbívalo již v 11. stol.
kavárna - dosud otevřená - Slavia (otevřena v roce 1881 v paláci Lažanských)
meteorologická stanice - Klementinum (od roku 1752)
model Prahy - autor Antonín Langweil, vznikal v letech 1826 - 34
most - Karlův (1357)
nábřeží - Smetanovo (vybudováno v letech 1841 - 45)
nádraží - Masarykovo (r.1845 zahájen provoz)
nemocnice - Na Františku (1354)
obchodní dům - Haasův dům (1871), Na Příkopě (vedle Koruny)
panelový dům - (i celé ČR) - v ulici U Prefy č.p.771 v Praze 8 - Ďáblicích, byl dokončen v roce 1955
pivovar - U Fleků (založen 1499)
rotunda - sv.Martina na Vyšehradě (2.pol. 11.stol.)
sídliště - Solidarita, Praha 10 (1946 - 49, arch. F. Jech, J. Majer, K. Storch)
tiskárna - Hálkova ulice, zakladatelé Dr. Eduard Grégr a syn (1861)
tunel železniční - jednokolejný tunel, délka 104 m, jižní okraj Stromovky, stavitel Jakub Hable, tunel je funkční dodnes jako součást tratě z Masarykova nádraží do Kladna
varhany - v Týnském chrámu, pocházejí z roku 1673, jejich autorem byl Němec Hans Heinrich Mundt
vodovod (veřejný) - zřízen r. 1348 (přiváděl vodu samospádem z pramene v místech dnešní ulice Na rybníčku ke kašnám na Karlově a Václ. nám.)

Nejužší
dům -
hotel Clementin, Seminářská ulice (šířka 3,28 m)

Největší
barokní palác - Valdštejnský palác (vybudován v letech 1624 - 30)
barokní zahrada - Valdštejnská zahrada (rozkládá se na ploše 1,7 ha)
bronzová jezdecká socha - Jan Žižka (autor B.Kafka, výška 9 m, délka 9,6 m, šířka 5 m)
chrám - sv.Vít (vybudován v letech 1873 - 1929, délka 124 m, největší šířka 60 m, výška klenby 33 m)
náměstí v Praze - (i celé ČR) Karlovo náměstí (rozloha 80 500 m2)
okenní růžice - chrám sv.Víta (průměr 10,4 m)
ostrov - Císařský ostrov
plavecký stadion - Podolský plavecký stadion
povodeň - r.2002
prostor románský - Bazilika sv.Jiří na Pražském Hradě
přírodní park - Klánovice-Čihadla (patří sem Cyrilov, Klánovický les, Počernický rybník, V Pískovně, Xaverský háj) - výměra 907,7 ha
sad - Královská obora (rozloha 95 ha)
stadion - Strahovský stadion (rozloha 310,5 x 202,5 m)
tenisový areál - Ostrov Štvanice
vinice - sv. Kláry v Troji (rozloha 3,5 ha)
zvon - Zikmund (visí v 1.poschodí svatovítského chrámu, největší průměr 256 cm, výška 203 cm,16 500 kg)
zvonkohra Loretánská zvonkohra (30 zvonů a zvonků)

Nejvíce
náhrobky - největší počet náhrobků z pražských kostelů má Týnský chrám neboli chrám Matky Boží před Týnem (cca 60 náhrobků)

Nejvyšší
bod - nejvyšší 399 m n.m. Teleček, Praha 5, lokalita Za hospodou, katastrální území Sobín ( za Zličínem směr Chrášťany)
budova - City Tower, bývalá budova Českého rozhlasu na Pankráci (výška 109 m, 30 poschodí), budova již není majetkem Českého rozhlasu
budova obytná - dům na Slunečním náměstí, P13, Nové Butovice (výška více než 84 m)
chrámová klenba - kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. (cca 34 m)
komín - malešické spalovny (výška 177 m)
most - Nuselský most (délka 485 m, šířka 26 m, výška 40 m)
stavba - Televizní věž Žižkov (216 m)

Poslední
jízda autobusu značky Ikarus - provoz ukončen 1.7.1999 (linka č.215 ze stanice Kačerov)
trolejbusová linka - provoz ukončen 15.10.1972 (Strahov - Vršovice)

První
archivář - K. J. Erben (vytvořil první seznam názvů veřejných prostranství v Praze)
autobus kloubový nízkopodlažní (citybus) - vyjel 7.1.2002
autobusová linka - provoz zahájen 7.3.1908 (Malostranské nám. - Pohořelec)
barokní palác - Valdštejnský (1624 - 30)
barokní stavba - Kostel P. Marie Vítězné (1611 - 13)
botanická zahrada - ve 14.stol., rozkládala se na místě dnešní pošty v Jindřišské ul
čítárna a půjčovna knih - 17.1.1775 ji v Karlově ul. otevřel knihkupec W. Ch. Gerle
dálkový let do Prahy - 13.5.1911 (Ing.Jan Kašpar z Pardubic do Prahy Chuchle), vzdálenost 121 km překonal za 92 min.
dostihy - 1906 Chuchle (zahájena činnost závodiště)
elektrická dráha (tzv.Křižíkova tramvaj) - provoz zahájen 18.7.1891 (z Letné do Královské obory), ukončen v roce 1902
hasičský sbor - založen v roce 1853 na Malé Straně (v malostranském obecním dvoře v Letenské ulici)
kavárna - v domě U zlatého hada, Liliová ul. (kolem r. 1708)
kino - zřízeno 5.9.1907 Viktorem Ponrepem v Karlově ul. (U modré štiky)
knihkupectví (samostatné) - zřídil ho humanista Tomáš Mitis z Limúz, vydavatel díla Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Mitisův krámek se nacházel v Karlově koleji roku a v roce 1571 zde došlo poprvé v Čechách k prohlídce a zabavení nekatolických knih.
koňská dráha - vyjela r.1875 od dnešního Národního divadla přes Příkopy a Poříčí ke karlínské Invalidovně
lanové dráhy - provoz obou byl zahájen v roce 1891:
1.lanovka vedla na Letnou (provoz ukončen v roce 1922)
2.lanovka na Petřín (po poslední rekonstrukci 1985 v provozu dodnes)
metro - provoz zahájen 9.5.1974 v úseku trasy C Kačerov - Sokolovská (dnes Florenc)
most řetězový přes Vltavu - vedl v místě dnešního mostu Legií, nazýval se řetězový most císaře Františka I. a byl postaven v letech 1839 - 41
multikino - otevřeno 2.4.1996 v Praze 4 v ulici Arkalycká
osvětlení (elektrické) - r.1884 na Václavském náměstí (40 obloukových lamp)
osvětlení (olejové) - r.1723 (121 svítidel z Pražského hradu přes Karlův most a Starom.nám. k mincovně v Celetné ul.)
osvětlení (plynové) - prvních 200 lamp se rozsvítilo 15.9.1847. (svítily v Celetné ulici, na Staroměstském náměstí, v Karlově ulici, na Národní třídě a Na Příkopě)
ples (veřejný) - 5.2.1840 v Konviktu na Starém Městě
průchod - Železná vrata (1914) - vznikl spojením domu U dvou jelenů o jedné hlavě s domem U stříbrného medvěda
průvodce Prahou - vydán r.1615 M.Martinicem
socha jezdecká umístěná na veřejném prostranství - sv.Jiří bojující s drakem na Pražském Hradě(1373)
světelný semafor - umístěn mezi ulicemi Jindřišská a Vodičkova 21.1.1930
telefonní seznam - vyšel v roce 1883
telefonní stanice (veřejná) - zřízena r.1882 v domě "U Pohlů" (roh Ovocného trhu a
Havířské ul.)
trolejbusová linka - provoz zahájen 29.8.1936 (ze Střešovic ke kostelu sv.Matěje)
veřejné městské sady - Chotkovy sady (založeny v roce 1833)
veřejný vzlet letadlem - 2.10.1910 Chuchle (francouzský letec Gaubert)
věznice - pankrácká věznice (stavba začala na pokyn císaře Františka Josefa I. v roce 1885, dostavěna byla v červenci 1889)
vychovatelna se školou pro "zpustlou mládež" - otevřena 1.10.1883 v Libeňském zámku, byla i prvním zařízením tohoto druhu v českých zemích.
zahrada palácová vybudovaná v návaznosti na palácový objekt - Valdštejnská zahrada (vznikla v letech 1623-30)
židovský hřbitov - pravděpodobně v místech dnešní Míšeňské ulice