zpět na referáty   zpět na zeměpis   zpět na život školy

    Bulharsko

 

ZÁKLADNÍ UDAJE:

 

Hlavní město: Sofija 1 125 000
Kontinent: Evropa
Rozloha: 110 994 km2
Počet obyvatel: 7 796 698
Nejvyšší hory: Musala 2925 m, Vichren 2914 m
Nejdelší řeky: Dunav 2 850 km (v zemi 450 km), Marica 526 km
Největší města: Sofija 1 125 000, Plovdiv 370 000, Varna 315 000
Úřední jazyk: bulharština
Etnické skupiny
: Bulhaři, Turci, Cikáni, Makedonci, Arméni, Tataři, Gagauzové, Čerkesové
Poloha
: Bulharsko leží na západním pobřeží Černého moře, mezi Rumunskem a Tureckem

Měna: 1 lev (Lv)
Struktura HDP: zemědělství a rybolov 11%, těžba a průmysl 39%, stavebnictví 3%,

služby 47%

 

Bulharsko:

Bulharsko je stát v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově. Země sousedí na severu s Rumunskem (kde hranici tvoří Dunaj), na západě se Srbskem a s Makedonií, na jihu s Řeckem a na jihovýchodě s Tureckem. Východní hranici tvoří Černé moře.

Bulharsko leží v jihovýchodní části Balkánského poloostrova, při 354 km dlouhém pobřeží Černého moře. Bulharsko představuje pevninské spojení Evropy s Tureckem a Blízkým východem.

 

Přírodní poměry:
Kostru Bulharska tvoří velká pohoří oddělující od sebe rozsáhlé nížiny a kotliny. V délce 550 km se středem země od hranic Srbska rovnoběžkově až téměř k Černému moři táhne pohoří Stara Planina neboli Balkán, dosahující výšky 2376 m (Botev), přerušené pouze kaňonem řeky Iskar. Na sever klesá do rozhlehlé nížiny podél hraničního Dunaje. Na jih pak přechází přes nižší pohoří Stredna Gora do úrodné Hornotrácké nížiny v povodí řeky Marica. Severovýchod vyplňují suché pahorkatiny Ludogorie a Dobrudže.

Jih a východ Bulharska má středomořské podnebí s teplými suchými léty a mírnými vlhkými zimami. Nejméně srážek má Dobrudža a Trácká nížina. Sever a západ země je kontinentálnější s chladnějšími zimami. Převážně listnaté lesy pokrývají třetinu území, na jihovýchodě rostou křovité formace typu makchie. Zvířena je obohacena zejména o plazy (želvy) a hmyz.

Řeky a jezera:

Největší bulharskou řekou je Dunaj, dalšími významnými řekami jsou např. Marica, která teče přibližně středem země mezi pohořími Balkán a Rodopy, dále Tundža, která se s Maricou slévá a v neposlední řadě přítoky Dunaje: Iskar, Osam nebo Jantra.

V Bulharsku se nachází mnoho přírodních jezer, a to jak v horách, tak u moře. Nejkrásnější horská jezera jsou situována v pohoří Rila. V horských jezerech vás jistě potěší pohled na krásně čistou vodu, můžete se v nich i vykoupat, ale teplota vody je většinou nízká, okolo 10 °C. U moře mají jezera často charakter mokřadů a sídlí zde nesmírné množství druhů živočišstva a rostlinstva.

 

Rozmanité rostlinstvo a živočišstvo:

Protože je Bulharsko rozmanité co se týče přírodních podmínek a typů krajin, oplývá ohromným množstvím druhů fauny a flóry. U moře a v jezerech a mokřadech vás udiví neobyčejná kvantita ptactva, v horách můžete obdivovat rozmanitou a zajímavou alpinskou vegetaci.

V lesích se běžně setkáte s druhy, které znáte i z České republiky, jsou to např. srny, jeleni, lišky, ale i medvědi nebo divoké kočky, v horách budete mít možnost spatřit kamzíky.