zpět na referáty   zpět na zeměpis   zpět na život školy

Litva
    

Rozloha: 65 301 km²
Počet obyvatel: 3 590 000

Hl. město: Vilnius 542 300 obyvatel
Náboženství: křesťanství
Státní zřízení: republika

Národnostní složení: Litevci 83,5 %, Rusové 6,3 %, Poláci 6,7 %, Bělorusové 1,2 %
Náboženská příslušnost: katolické 79%, pravoslavné 4,1%

Další města: Utena, Kaunas

Měna: 1 lit = 100 centasů
Úřední jazyk: Litevština

Nejvyšší bod: Juozapines Kalnas  (293,6 m n. m.)
Nejvýznamnější řeka: Nemunas

Přírodní poměry

 

Litva je nejjižnější a největší ze tří pobaltských zemí. Hraničí s Lotyšskem (588 km) na severu, s Běloruskem (677 km) na jihovýchodě, s Polskem (104 km) a ruskou Kaliningradskou oblastí (273 km) na jihozápadě.

Litva leží v jižní části Baltské nížiny. Povrch Litvy tvoří převážně rovina, průměrná nadmořská výška činí 99 m n. m., 3000 jezer ledovcového původu, bažiny, smíšené lesy. Litevské pobřeží měří 91 km.

Nejvyšším místem je vrch Juozapines Kalnas (Hora Josefova) s výškou 293,6 m.n.m., který se nachází na jihovýchodě Litvy.

Vodstvo

 

Po poslední velké době ledové se v nížinách opět vyvinula hustá říční síť a množství drobných jezer, bažin, močálů a rašelinišť. K nejvýznamnějším řekám patří Neman (lit. Nemunas) pramenící v Bělorusku. Do ní se ve městě Kaunas vlévá druhá největší řeka Neris, která protéká také Vilniusem.

 

Podnebí

 

Podnebí je chladnějšího typu mírného pásma s kontinentálními vlivy.

Průměrné lednové teploty na pobřeží Baltského moře jsou okolo -4 °C, červencové okolo 16 °C.

Ve vnitrozemském Vilniusu jsou větší rozdíly teplot v průběhu roku. V lednu je teplota okolo -6 °C a v červenci 18 °C.

 

 Hospodářství

 

Litva je průmyslový a zemědělský stát.

V zemědělství převažuje živočišná produkce nad rostlinnou. Chov prasat, skotu, koní a drůbeže. Produkce masa, mléka a rybích výrobků. Pěstuje se ječmen, pšenice, žito, len, brambory, cukrová řepa a zelenina.

Hlavní průmyslová odvětví zde jsou strojírenství, elektrotechnika, radioelektronika, papírenský, chemický, potravinářský, textilní, dřevozpracující průmysl a průmysl stavebních hmot.

Světoznámá je produkce jantaru. Jaderná elektrárna v Ignalině produkuje až 80 % elektrické energie státu. Litva tím zaujímá přední místo v Evropě.

Průmysl je soustředěn zejména do větších měst jako jsou Vilnius, Kaunas, Klaipéda a Šiauliai.