zpět na referáty   zpět na zeměpis   zpět na život školy

        Maďarsko

 

Název země: Maďarská republika
Hlavní město: Budapešť
Počet obyvatel: 9 981 334
Náboženství: katolíci 68%, protestanti 25 %, bez vyznání 8 %
Měna: forint
Hustota zalidnění: 109 km2

Členství: EU, NATO, OSN, CEFTA, CE, OBSE, OECD

Forma vlády: parlamentní
Prezident: Laszlo Solyom
Předseda vlády: Ferenc Gyurcsany

Ženy: 52,54 %   Muži: 47,46 %

Přírodní poměry
Povrch Maďarska tvoří z největší části rovinatá nebo mírně zvlněná Panonská pánev, severní část země je více kopcovitá. Asi 89% území nepřesahuje nadmořskou výšku do 200 m, nad 400 m n. m. leží asi jen asi 2% (nejvyšším bodem je vrchol hory Kékes v pohoří Mátra, 1014 m).

 

Největší řeky protékající Maďarskem jsou : Dunaj (Duna), Tisa (Tisza) a Dráva. Oblíbeným letním turistickým cílem je jezero Balaton.

 

Podnebí : v Maďarsku je mírné vnitrozemské, v letních měsících dosahuje teplota průměrné hodnoty 22°C, roční průměrné úhrny srážek na celém území se pohybují v rozmezí 500 až 800mm.

Těžba
černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, bauxit, uran

Turistický ruch
:
Turistický ruch se stal hlavním odvětvím hospodářství. Rozvíjí se zvláště v oblasti Balatonu a v lesnatých kopcích obývaných mnoha druhy divoké zvěře.

 

Zemědělství

57 % rozlohy země tvoří orná půda a dalších 13 % pastviny. V důsledku hojných srážek a díky vysokým letním teplotám je nížina okolo Dunaje velmi úrodnou oblastí specializující se především na pěstování kukuřice, pšenice, ječmene, žita, ovsa, cukrové řepy a slunečnice. V zavlažovaných oblastech v údolí řek Tiszy a Korosu se pěstuje rýže. Díky své hojné zemědělské produkci se Maďarsko těšilo na počátku 80. let relativní prosperitě ve srovnání s ostatními zeměmi RVHP. Oblast Kiskunsangu, jižně od Kecskemetu, je důležitou oblastí pěstování ovoce a zeleniny. Okolo Pécsi a jezera Balatonu se pěstuje víno na vývoz. Maďarsko je hlavním vývozcem rychlených kuřat. 18 % povrchu je zalesněno a vytěžené dřevo se zpracovává v závodech papírenského nebo nábytkářského průmyslu umístěných ve vyšších polohách země. Po pádu režimu komunistů prodělalo zemědělství podstatné změny, ačkoli ještě v roce 1993 bylo 6 % farem ve státním a 47 % farem v kolektivním vlastnictví.


Hospodářství

Maďarsko je průmyslově zemědělská země, zaměřující se na materiálově méně náročné zpracovatelské obory. Jeho hospodářství prochází obtížnou strukturální přestavbou.

Hlavní průmyslová odvětví:                                  
-strojírenství                                              
-hutnictví
-chemie
-textil
-potravinářství

Polovina průmyslové výroby připadá na Budapešť. Nedostatek energetických zdrojů.

 

 

 

 

                             Maďarsko