zpět na referáty   zpět na zeměpis   zpět na život školy

Monako

Hlavní město: Monaco-Ville

Populace: 32671 obyvatel

Rozloha: 2 km²

Měna: euro (EUR)

Monako se skládá z pěti na sebe navazujících měst:

Monaco-Ville. Staré opevněné město na skále a zároveň oficiální hlavní město s knížecím palácem, opevněním, zahradami, katedrálou a Oceánografickým muzeem.

La Condamine. Přístavní oblast.

Monte Carlo. Založené roku 1866 za panování knížete Karla III, který mu dal i jeho jméno. Město s mezinárodně proslulým kasinem, velkými hotely a novou čtvrtí Larvotto, která vyrostla na pobřežních navážkách. Zde se také rozkládá jediná monacká pláž.

Fontvieille. Pobřežní část s 22 hektary plochy vydobyté z moře.

Moneghetti. Nejzápadnější část s proslulými exotickými zahradami.

Něco o Monaku:
Monako je malý stát o rozloze necelých 2 km², který leží na Azurovém pobřeží Francie mezi Nice a Itálií. Má příjemné středomořské podnebí, léta jsou horká a suchá a zimy mírné. Chráněná poloha na nižších svazích křovinatých Přímořských Alp mu zajišťuje ochranu před chladným severním větrem zvaným mistral.

Celé území Monaka je hustě obydlené a tvoří čtyři městské okrsky.
Nejdůležitějším hospodářským odvětvím knížectví je celoroční turistický ruch. Velký význam má kromě toho i sektor služeb, bankovnictví a pojišťovnictví. Státní příjmy vytváří převážně daň z přidané hodnoty a daň z obratu (je to daň z objemu peněžních prostředků firmy, s kterým za daný rok hospodaří), dále státní monopoly jako telefon, pošta, daň z tabákových výrobků, vydávání známek a jiné. Výnos z kasina tvoří jen asi 4 %. Přímé daně se v Monaku nevybírají (jen Francouzi podléhají francouzkým daňovým předpisům). V průmyslovém sektoru převládají malé a střední podniky v oboru chemie (hlavně farmacie a kosmetika), dále v produkci plastických hmot a elektroniky. S Francií je Monako spojeno měnovou, hosp. a celní unií. Nejbližším mezinárodním letištěm je francouzské Nice.

 

Hospodářství:

Nejdůležitějším hospodářským odvětvím knížectví je celoroční turistický ruch. Velký význam má kromě toho i sektor služeb, bankovnictví a pojišťovnictví. Státní příjmy vytváří převážně daň z přidané hodnoty a daň z obratu, dále státní monopoly jako telefon, pošta, daň z tabákových výrobků, vydávání známek aj. Výnos z kasina tvoří jen asi 4 %. Přímé daně se v Monaku nevybírají (jen Francouzi podléhají francouzským daňovým předpisům). V průmyslovém sektoru převládají malé a střední podniky v oboru chemie (hlavně farmacie a kosmetika), dále v produkci plastických hmot a elektroniky. S Francií je Monako spojeno měnovou, hosp. a celní unií.

 

Vzdělání:

Školní docházka je povinná pro všechny děti od šesti do šestnácti. Systém školství je stejný jako ve Francii. Obsahuje ale navíc historii Monaka, Monacké vládní zřízení, a nepovinný předmět monegaštiny. Základní vzdělání je poskytováno na čtyřech místech. Vyšší vzdělání poskytují Lycée Albert I (účetnictví), Lycée Monte Carlo (hotelier, obchod) a vysoká škola Karla III. Dále taky Hudební akademie knížete Rainiera, Akademie klasického tance kněžny Grace či škola pro zdravotní sestry.

 

Historie:

V 5. století př. n. l. založena foinická obchodní stanice, kterou Římané nazvali podle Héraklova chrámu Herculis Monoeci portus. V 6. století ovládli území Monak dočasně Vizigóti, poté patřilo k Francké říši. Roku 1162 obdrželi janovští kupci v Monaku právo skladu. Koncem 13. století vládl Monaku poprvé rod Grimaldi (definitivně od 1419), od 15. století převážně pod francouzkou ochranou (od 1865 celní unie). Od roku 1949 do roku 2005 vládl kníže Rainier III., který liberalizoval ústavu a posílil práva Národní rady. Po jeho smrti vládne jeho syn Albert. V letech 1963 až 1993 byla nejsilnější stranou Národní a demokratická unie (UND), od 1993 má absolutní většinu Campora. Monako je členem OSN.