zpět na adopce
Syamalatha Balasubramani

     V roce 2000 se třída 8.A rozhodla adoptovat indickou dívku Syamalathu Balasubramani, narozenou v roce 1989. Paní učitelka Soňa Kritzlerová dětem pomáhala při organizování akcí, při nichž si měli žáci možnost vydělat peníze na podporu "adoptivní dcery". A tak vznikla tradice prodeje dětských výrobků na vánočních jarmarcích. Po odchodu paní učitelky Kritzlerové z naší školy, po ukončení školní docházky "adoptivním rodičům" jsme se na I.stupni rozhodli v této pomoci pokračovat. Děti si uvědomují, že ne všude je chození do školy samozřejmostí. V roce 2002 jsme si peníze vydělali opět prodejem výrobků dětí na vánočním jarmarku. Další rok jsme trhy nepořádali a bylo tedy třeba vymyslet jiný způsob získání peněz. Nechtěli jsme, aby děti dostaly peníze od rodičů a tak jsme vymysleli, že si je mohou opatřit prací. S rodiči jsme se na třídních schůzkách dohodli, že dětem pomohou při výběru pomoci v domácnosti. A tak děti s chutí myly nádobí, utíraly prach, vynášely koše s odpadky a vykonávaly i jiné domácí práce a za to byly finančně odměňovány. Kasičky ve třídách se plnily a brzy jsme měli nastřádán patřičný obnos. Syamalatha mohla studovat další rok. V letošním roce jsme opět podíleli na konání vánočních trhů. Potřebná částka je již odeslána.
     Po událostech z 26.prosince 2004 jsme mělo o "naši dceru" obavy a stejně tak o osud ostatních dětí. S radostí jsme přijali zprávu, že jsou všichni v pořádku. Po uspořádání celoškolní sbírky na pomoc dětem v postižených oblastech, posíláme na konto UNICEFu částku 17 329 Kč. Chtěli bychom všem, kdo přispěl, poděkovat.

  Za kolektiv p. učitelek a dětí z 1. stupně
  zapsala Jana Strejčková


Syamalatha Balasubramani

v roce 2003


v roce 2006
Dopis od Syamalathy


zpět na adopce