OBSAH SROVNÁVACÍCH TESTŮ JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ

4.ROČNÍK

·         SPOJOVÁNÍ OTÁZEK A ODPOVĚDÍ

·         SLOVÍČKA - K ZADANÝM TÉMATŮM DOPIŠTE 5 SLOVÍČEK

·         INSTRUKCE - ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

·         ODPOVĚZ PODLE OBRÁZKU (OBSAHUJE THERE IS/ARE)

·         DOPLŇ TVAR SLOVESA BÝT (THERE IS X ARE) A PŘEDLOŽKU MÍSTA PODLE OBRÁZKU

5. ROČNÍK

·         SLOVÍČKA - K ZADANÝM TÉMATŮM DOPIŠTE 5 SLOVÍČEK

·         SPOJOVÁNÍ OTÁZEK A ODPOVĚDÍ

·         ČÍSLA

·         PŘEVEĎ DO MNOŽNÉHO ČÍSLA

·         DOPLŇ SLOVESO BÝT V KLADU, ZÁPORU I OTÁZCE

·         PŘEVEĎ DO PŘIVLASTŇOVACÍHO ZÁJMENA ( HE --- HIS,...)

·         PŘEKLAD ( TOMOVO AUTO,..)

·         NAPIŠ ŠKOLNÍ POKYNY PODLE OBRÁZKŮ

 

6. ROČNÍK

·         SLOVÍČKA - K ZADANÝM TÉMATŮM DOPIŠTE 5 SLOVÍČEK

·         SPOJOVÁNÍ OTÁZEK A ODPOVĚDÍ

·         ČÍSLA (ORDINAL, CARDINAL NUMBERS)

·          MĚSÍCE

·         DOPLŇ SLOVESO BÝT V KLADU, ZÁPORU I OTÁZCE

·         DOPLŇ TVARY PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO

·         VYTVOŘ OTÁZKY

·         DOPLŇ PŘÍSLOVCE DO VĚTY ( ADVERBS OF FREQUENCY)

 

7. ROČNÍK

·        DOPLŇ TABULKU TVARŮ PŘÍDAVNÝCH JMEN

·        DOPLŇ SPRÁVNÉ TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN DO VĚT

·        DOPLŇ SOME/ANY/A/AN/THE

·        DOPLŇ RECEPT A/AN/SOME/THE

·        PŘELOŽ NÁKUPNÍ SEZNAM

·         SLOVÍČKA - K ZADANÝM TÉMATŮM DOPIŠTE 5 SLOVÍČEK

·        DOPLŇ SLOVESNÉ TVARY (PRESENT SIMPLE, CONTINUOUS, PAST SIMPLE)

·        PŘEVEĎ DO ZÁPORU (HE CAME IN TIME.----- HE DIDN´T COME IN TIME)

 

8.ROČNÍK

·        DOPLŇ TABULKU - MINULÉ TVARY PRAVIDELNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES

·        DOPLŇ MINULÝ PROSTÝ NEBO PRŮBĚHOVÝ ČAS DO TEXTU

·        PŘEKLAD - BUDOUCNOST

·        DOPLŇ TVARY SLOVES (PRESENT SIMPLE, CONTINUOUS, PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS, FUTURE EXP.)

·        SLOVÍČKA - K ZADANÝM TÉMATŮM DOPIŠTE 5 SLOVÍČEK

·        PŘEVEĎ DO ZÁPORU (HE CAME IN TIME.----- HE DIDN´T COME IN TIME)

·        SPOJOVÁNÍ OTÁZEK A ODPOVĚDÍ

 

9.ROČNÍK

·        DOPLŇ TABULKU  MINULÉ TVARYA MIN. PŘÍČESTÍ U PRAVIDELNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES

·        DOPLŇ MINULÝ PROSTÝ NEBO PRŮBĚHOVÝ ČAS DO TEXTU

·        PŘEKLAD - BUDOUCNOST

·        DOPLŇ TVARY SLOVES (PRESENT SIMPLE, CONTINUOUS, PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS, FUTURE EXP.)

·        SLOVÍČKA - K ZADANÝM TÉMATŮM DOPIŠTE 5 SLOVÍČEK

·        PŘEVEĎ DO ZÁPORU (HE CAME IN TIME.----- HE DIDN´T COME IN TIME)

·        SPOJOVÁNÍ OTÁZEK A ODPOVĚDÍ

·        SPOJOVÁNÍ ANGLICKÝCH A ČESKÝCH VĚT PODLE POUŽITÍ SPRÁVNÉHO GRAMATICKÉHO ČASU