Den otevřených dveří v ZŠ Dobřichovice dne 27. 11. 2013

Rádi bychom Vás pozvali do naší školy. Během dopoledne můžete navštívit kteroukoli vyučovací hodinu na prvním i druhém stupni. V odpoledních hodinách pak běžnou výuku druhého stupně.

Co všechno můžete vidět?

Ve 2. B práci na školním projektu zimní les, ve 3. B čtení s porozuměním, v jedné ze skupin angličtiny ve 3. třídě si můžete s dětmi zazpívat anglické písničky, které připravují na vystoupení. Se 4. A a C můžete jet bruslit. V 5. třídě v angličtině si budou děti povídat o domácích mazlíčcích a zvířatech …. Vystoupí také děti z kroužku Zumbatomic.

Co by ale určitě nemělo uniknout Vaší pozornosti, je lekce finančního vzdělávání ROZUMÍME PENĚZŮM v 8. B. Bude probíhat celé dopoledne v aule v budově 1. stupně a její téma bude Dovolená. Děti se budou v rámci svých fiktivních rodin rozhodovat, kam pojedou na dovolenou a jak ji budou financovat.

Děti z druhého stupně budou řešit rovnice s lomenými výrazy (9. tř.) a desetinnými čísly (6. B). V učebně fyziky si můžete vyzkoušet jednoduché pokusy. V 6. třídách v angličtině budou tématem zvířata, v 7. třídách v angličtině v jedné ze skupin Transport a v další pak Party. Můžete také nahlédnout do výuky našeho lektora angličtiny, pana Mika Prentice. V českém jazyce si můžete zopakovat slovní druhy s 6. či 7. Třídou. V 9. třídách pak odpoledne v rámci hodin VOZ s tématem Orgány právní ochrany a sankce bude paní učitelka Kubásková učit metodou CLIL. V 7. třídách se pak ve VOZ budou děti zabývat Dobřichovicemi a regionem Dolní Berounka a v zeměpise si můžete porovnat s 9. třídami, co vše víte o sousedech ČR.

Během Dne otevřených dveří bude možno od 14.30 navštívit metodičku primární prevence Hanu Kráslovou, která nabízí možnosti konzultace na obecné či určité téma problematiky primární prevence, týkající se naší školy. Ráda Vás uvítá v kanceláři školy.


Jak vidíte,

je toho mnoho, určitě si něco vyberete.

 

Těší se na Vás

 

učitelé a žáci

ZŠ Dobřichovice