Rozpočet KPŠ Dobřichovice na rok 2014
VÝDAJE
Absolventská slavnost 5 000,00 Kč
Projekty (výtvarný materiál) * 15 000,00 Kč
Odměny (soutěže, konec roku,…) 18 000,00 Kč
Knihovna 30 000,00 Kč
Cestovné na soutěže 8 000,00 Kč
Lyžařský výcvik 7.ročník 22 000,00 Kč
Pozornost pro učitele (narozeniny, den učitelů) 10 000,00 Kč
MDD -Mezinárodní den dětí 5 000,00 Kč
ŠVP Škola v přírodě 22 000,00 Kč
Dobřichovická míle 5 000,00 Kč
Provoz účtu 1 700,00 Kč
Předpokládané čerpání celkem 141 700,00 Kč
* Projekty:
Les ve škole, Dobřichovické hudební jaro,Malujeme pro Stonožku
Vánoční zpívání a trhy, Tříkrálové koledování,
Březen - měsíc knihy, Noc s Andersenem
Předpokládaný vývoj příjmu finančních prostředků:  
disponibilní zůstatek na BÚ k 31.10.2013 113 134,83 Kč
hotovost v pokladně k 31.10.2013 9 208,00 Kč
PŘÍJMY - očekávané z poplatků KPŠ za šk.rok 2013/2014 80 000,00 Kč
Celkem 202 342,83 Kč
Příjmy - očekávané 202 342,83 Kč
Výdaje - plánované 141 700,00 Kč
Předpokládaný stav na účtu k 30. 6. 2014 60 642,83 Kč