Přihlášku na zájezd si stáhněte zde.

                              Cestovní kancelář Boca spol. s r. o.

                              17. listopadu 342, 530 02 Pardubice

                              tel./fax: +420 46 6530207, 46 6510304

                              e-mail: info@ckboca.cz

                              http://www.ckboca.cz

 

Francie - Paříž a Versailles

 


1. den: V odpoledních hodinách odjezd z Dobřichovic,  přes SRN do Francie, noční  přejezd.

 

2. den: Ráno příjezd do PAŘÍŽE –přejezd do Latinské čtvrti a pěší procházka městem po trase – Panthéon (původně kostel postavený Ludvíkem XV. jako poděkování za vyléčení ze smrtelné nemoci, později se stal pantheonem – místem posledního odpočinku hrdinů a velikánů Francie), návštěva Lucemburských zahrad, které byly poprvé zpřístupněny veřejnosti v 19. st., kdy patřily hraběti de Provence – pozdějšímu Ludvíku XVIII.,  návštěva  katedrály Notre-Dame – klenot gotiky, který stojí na místě římského chrámu. Žádná jiná budova není tak úzce spjata s dějinami Paříže jako tato katedrála. Justiční palác (rozsáhlý komplex budov tvořící soudní dvůr, na místě dnešního paláce sídlili kdysi římští guvernéři a až do 14. st. byl palác sídlem královské moci), Ste-Chapelle (jeden z největších architektonických výtvorů západního světa, postavený Ludvíkem IX, Svatým, uvnitř kaple je patnáct nádherných oken z barevného skla do výše 15 m a nádherné rozetové okno s 86 tabulkami barevného skla, které návštěvníky uchvátí především za slunečního počasí), radnice, Centre Georges Pompidou (moderní stavba, která vypadá jako budova obrácená naruby – eskalátory, výtahy, vodovodní a vzduchová potrubí a  ocelové podpory jsou umístěny zvenčí, uvnitř naleznete sbírku moderního umění, venku na náměstí sledují davy lidí vystoupení pouličních umělců), Les Halles (bývalé „Břicho Paříže“, dnes moderní nákupní středisko), kostel St-Eustache – s gotickým půdorysem a renesanční výzdobou patří k nejkrásnějším v Paříži, jako předloha pro jeho interiér sloužila katedrála Notre-Dame. Zahrady Tuileries – geometrické francouzské zahrady, které jsou součástí parkově upravené oblasti táhnoucí se podél Seiny od Louvru až k Vítěznému oblouku. Odpoledne odjezd do V podvečer odjezd na ubytování do hotelu F1 v Paříži.

3. den: Po snídani odjezd do VERSAILLES prohlídka zámku a zahrad s fontánami, k  teré byly pýchou Ludvíka XIV., Krále Slunce. Ten vybudoval z otcova loveckého zámečku největší palác v Evropě, kde mohlo najednou bydlet až 20 000 hostů a vytvořil ze zámku centrum politické moci ve Francii. Zahrady jsou uspořádány do pravidelných obrazců s chodníčky, hájky, živými ploty, bazénky a fontánami. Návrat do PAŘÍŽE - La Défense – moderní obchodní čtvrti na západním okraji Paříže s uměleckými díly pod širým nebem a komplexem budov. Součástí je také La Grande Arche, ohromná krychle, do které by se pohodlně vešla katedrála Notre-Dame. Prohlídka celého komplexu a  osobní volno na  drobné nákupy.  Prohlídka čtvrti Montmartre, která byla do konce 19. st. Mekkou umělců, spisovatelů a básníků. Vyvýšenina Montmartre si však své kouzlo zachovala a venkovská atmosféra čtvrti zůstala dodnes pozoruhodně nedotčená: Place du  Tertre, kde prosperují pouliční malíři a prodavači suvenýrů, bazilika Sacre Cœur s nádherným výhledem na  město, Place Pigalle, Moulin Rouge – kabaret, původně tančírna z r. 1900. Večer návrat do hotelu F1 na nocleh.

4. den: Po snídani přejezd do centra PAŘÍŽE - návštěva Eiffelovy věže.  Tato stavba měla silně zapůsobit na návštěvníky Světové výstavy v r. 1889 a  zároveň přispět k modernější tváři Paříže. Do r. 1931 to byla nejvyšší stavba světa. Invalidovna – budovu nechal vybudovat pro raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík XIV. A zároveň to měl být i pomník jeho slávě. Od r. 1840 je také místem posledního odpočinku Napoleona Bonaparta. Návštěva Louvru, v němž se nacházejí jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek na světě. Budova původně sloužila jako pevnost , žalář a po 4 století také jako  sídlo francouzských králů.. Procházka z Place de la Concorde (Náměstí Svornosti), jež má rozlohu více než 8 ha a patří k nejkrásnějším historickým náměstím v Evropě. Od 19. stol. zde stojí obelisk z Luxoru z doby Ramsese II. – 13. stol. př.n.l. (22 m vysoký, 220 tun těžký), dvě kašny a osm soch symbolizujících francouzská města (Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Brest and Rouen) po Avenue des Champs-Elysées, což je 1,88 km dlouhý světoznámý pařížský bulvár, plný luxusních obchodů, divadel a kaváren k Vítěznému oblouku – stojí uprostřed náměstí Charles de Gaulle (l´Etoile), odkud vychází paprskovitě 12 hlavních tepen pařížské dopravy. Oblouk byl postaven v letech 1806 –1836 na přání Napoleona, na památku Velké Armády. Je vysoký 50 m, široký 45 m, jeho výzdoba zobrazuje hlavní napoleonská vítězství a jsou zde také vyryta jména 558 generálů.. Později odpoledne projížďka lodí Bateaux Mouches po Seině. Večer odjezd z Paříže, krátká zastávka na Place de la Bastille, kde v minulosti stála obávaná pevnost a vězení – byla zničena revolucionáři v r. 1789 (dnes je zde jen  označené místo, kde se nacházely věže a opevnění). Na náměstí uvidíte moderní budovu Opery ( z r. 1989). Odjezd, noční přejezd.

5. den:  Příjezd do Dobřichovic  v dopoledních  hodinách.

 

 

TERMÍN:              5. – 9.5. 2014 (po – pá)                                                                                     CENA: 4.850,- Kč

 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, TV, DVD, občerstvení během cesty), 2x ubytování v hotelu F1 v Paříži (3lůžkové pokoje), odborného průvodce CK,  komplexní cestovní pojištění (vč. pojištění léčebných výloh do zahraničí  a  pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci) , zákonné pojištění pro případ úpadku CK, informační materiály na cestu (mapky…) a DPH.

Cena nezahrnuje: stravu a vstupy

 

Fakultativní příplatky:

* 2 x snídaně:   240,- Kč/osobu

* 2 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 320,- Kč/osobu

*  večeře: 300,- Kč/os./den 

Cena je kalkulována na 45 studentů a 3 doprovodní  učitelé  ZDARMA.

 

Cena při 42 platících + 3 učitelé:   4.870,- Kč

Cena při 40 platících + 3 učitelé:   4.950,- Kč