zpět na školskou radu

Složení společné školské rady ZŠ a ZUŠ Dobřichovice

Zástupci rodičovské veřejnosti:
Václav Pěkný (předseda)
Martina Janoušová
Barbora Tesařová

Zástupci školy:
Jana Babicová
Jindra Solničková
Irena Syblíková

Zástupci obce:
Renata Bartoníčková
Adéla Kándlová
Irena Nolová

zpět na školskou radu