Zápis do prvního ročníku školního roku 2014/2015
- seznam registračních čísel přijatých žáků

 

ZŠ Dobř./číslo/2014

21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90,

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 124, 125, 126, 127, 128,

31, 41, 43, 79, 80, 99, 108, 109, 114.