Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku proběhne 4.2.2014 od 14.00 do 19.00 v budově I. stupně (Raisova ulice 794) celkem v 6 třídách. Pro časové zefektivnění budete mít letos možnost využít online rezervace a objednat se tak na konkrétní termín. K zápisu se můžete dostavit i bez rezervace, vaše pořadí pak bude stanoveno časem příchodu. Čas čekání si děti budou moci zkrátit ve školní aule, kde pro ně budou připraveny hry a zajímavé aktivity.    

Průběh

Při zápisu budou děti plnit různé úkoly, které prověří, jak jsou pro školu zralé  a připravené. Časově je potřeba počítat s 15 – 20 minutami. Vy mezitím vyplníte  žádost  o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a dotazník pro nové žáky. Zde se můžete vyjádřit k tomu, s kým by vaše dítě chtělo chodit do první třídy. Pokud by se tohle vaše přání mělo realizovat, musí být vzájemné. Již u zápisu lze také přihlásit vaše dítě do družiny.

S sebou potřebujete občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odklad povinné školní docházky

            V případě, že chcete požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, vyplníte u zápisu výše uvedené formuláře a navíc žádost o odklad, která musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko – psychologická poradna) a dětského lékaře nebo klinického psychologa. O odklad můžete požádat do 31.5.2014.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy a na dveřích budovy I. stupně 14.2.2014.

Cizinci a povinná školní docházka

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

Podle § 20 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění, (školský zákon) je i dětem, žákům, kteří nejsou občany České republiky a pobývají oprávněně na území České republiky, nejedná-li se o občany Evropské unie nebo jejich rodinné příslušníky (dále jen "cizinci ze třetích států"), výslovně zaručen přístup k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako občanům České republiky. Cizincům ze třetích států se již zaručuje rovný přístup i ke školnímu stravování a zájmovému vzdělávání.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte zástupce ředitele pro I. stupeň:  (babicova@zsdobrichovice.cz, tel.: 731 521 884).

 

Těšíme se na setkání při zápise.