zpět na informatiku    zpět na život školy  
 Pracovní listy a úlohy v programu Zoner Callisto
(vektorová grafika)

Úlohy posílejte p. učiteli e-mailem jako přílohu na adresu syblik@zsdobrichovice.cz.
Předmět musí obsahovat skupinu_nazevulohy_prijmenibezdiakritiky. Např. k5_uloha02_blazek.

Trochu teorie o kreslení v programu Zoner Callisto

Pracovní listy a úlohy v programu Zoner Callisto

 1. Vytvoř na kreslící ploše nové objekty - úsečky, obdélníky, elipsy aj. Měňte jejich barvu čáry i výplně. Námět je . Soubor ulož pod jménem kx_tvary01_příjmení. Tvary.
 2. Vytvoř obdélník o velikosti 5 cm x 9 cm (vizitka) a čtverec o straně 12 cm (obal CD). Námět je . Soubor ulož pod jménem kx_vizitka_příjmení. Tvary.
 3. Nakresli jednoduché logo z několika dotýkajících se tvarů. Námět je . Soubor ulož pod jménem kx_tvary03_příjmení. Tvary.
 4. Nakresli několik obdélníků a vyplň je různými typy barevných přechodů, obrázkem či fotografií. Námět je . Soubor ulož pod jménem kx_tvary04_příjmení. Tvary, výplň, pero
 5. Nakresli několik obdélníků a vyplň je různými typy barevných přechodů či fotografií. Námět je . Soubor ulož pod jménem kx_tvary02_příjmení. Tvary, výplň, pero
 6. Nakresli tlačítko podle . Soubor ulož pod jménem kx_tlacitko_příjmení. Tvary, zarovnání objektů
 7. Vytvoř pomocí nástroje Křivky různé uzavřené i otevřené křivky (čáry). Druhy křivek jsou . Soubor ulož pod jménem kx_cary_příjmení. Čáry
 8. Nakresli obrázek o velikosti 165 mm x 120 mm na téma Západ slunce na moři. Náměty jsou a . Ulož pod jménem kx_zapad_příjmení. Navíc soubor exportuj do formátu jpg s šířkou 450 bodů. Tvary, čáry, výplň, pero, export
 9. Nakresli obrázek o velikosti 165 mm x 120 mm na téma Krajina. Náměty jsou a . Ulož pod jménem kx_krajina_příjmení. Navíc soubor exportuj do formátu jpg s šířkou 450 bodů. Tvary, čáry, výplň, pero, export
 10. Nakresli několik čar s různými zakončeními podle . Soubor ulož pod jménem kx_cary05_příjmení. Čáry, pero
 11. Nakresli několik čar pomocí nástroje Křivky podle . Soubor ulož pod jménem kx_cary06_příjmení. Čáry, pero
 12. Stáhni si , vlož ji jako výplň do obdélníku s rozměry 300 mm x 235 mm. Popiš některé údaje z povrchu Evropy (ostrovy, poloostrovy, moře apod.) podle . Soubor ulož pod jménem kx_evropa_příjmení. Čáry, pero
 13. Nakresli několik objektů podle . Ulož pod jménem kx_tvary6_příjmení. Tvary, výplň, pero
 14. Nakresli několik hvězd s osmi cípy s různou ostrostí podle . Ulož pod jménem kx_hvezdy8_příjmení. Úprava tvarů, výplň
 15. Nakresli několik hvězd podle . Ulož pod jménem kx_hvezdy_příjmení. Úprava tvarů, výplň
 16. Nakresli několik hvězd s třiceti cípy s různou ostrostí podle . Ulož pod jménem kx_hvezdy30_příjmení. Úprava tvarů, výplň
 17. Nakresli obrázek o velikosti 165 mm x 120 mm na téma Noční obloha. Náměty jsou a . Ulož pod jménem kx_noc_příjmení. Navíc soubor exportuj do formátu jpg s šířkou 450 bodů. Tvary, čáry, výplň, pero, export
 18. Nakresli obrázek o velikosti 100 mm x 80 mm s dlažbou. Velikost dlaždice je 20 mm x 20 mm. Předloha je . Ulož pod jménem kx_dlazba_příjmení. Tvary, výplň
 19. Nakresli obrázek s deseti vizitkami. Velikost vizitky je 90 mm x 50 mm. Námět je . Ulož pod jménem kx_vizitka_příjmení. Tvary, výplň, pero, písmo
 20. Nakresli dva obrázky se třemi kruhy s různou průhledností podle . Ulož pod jménem kx_kruhy_příjmení. Tvary, výplň, průhlednost
 21. Nakresli části kružnic podle . Ulož pod jménem kx_kruznice_příjmení. Úprava kružnic
 22. Nakresli několik automobilových log. Příklad je podle . Ulož pod jménem kx_logo_příjmení. Úprava tvarů, výplň, čáry
 23. Nakresli několik tvarů podle . Ulož pod jménem kx_tvary5_příjmení. Úprava tvarů, výplň
 24. Nakresli terč a další dva obrázky vzájemně zarovnaných kružnic podle předlohy: , , . Ulož pod jménem kx_terc_příjmení (terc2, terc3). Tvary, zarovnání objektů
 25. Nakresli několik tvarů vzájemně zarovnaných podle . Ulož pod jménem kx_tvary6_příjmení. Tvary, výplň, zarovnání objektů
 26. Nakresli obrázek podle . Ulož pod jménem kx_cary07_příjmení. Tvary, výplň, čáry, kopírování po křivce
 27. Vytvoř výsledkovou listinu Astronomické olympiády podle . Ulož pod jménem kx_astro_příjmení. Tvary, výplň, čáry, kopírování po křivce, písmo
 28. Vytvoř pohlednici o rozměrech 15 cm x 10 cm Pozdrav z Dobřichovic - námět je , ulož pod jménem kx_dobi_příjmení. Pozdrav z Prahy - námět je , ulož pod jménem kx_praha_příjmení. Tvary, výplň, pero, písmo T
 29. Nakresli několik vlajek podle předloh. Rozměry vlajek zvol 150 mm X 100 mm. Předlohy: , , , , , , . Vlajky ukládej pod jmény kx_názevstátu_příjmení. (Barvy vlajek jsou zde).    Tvary, výplň, text
 30. Nakresli několik volných rovnoběžných průmětů základních těles podle předloh. Předlohy: , , , , , , . Tělesa ukládej pod jmény kx_názevtelesa_příjmení. Tvary, čáry, text
 31. Vytvoř pavučinu námět je , ulož pod jménem kx_pavucina_příjmení. a šnečí ulitu námět je , ulož pod jménem kx_snek_příjmení. Čáry
 32. Vytvoř nápis, šipky (jako mnohoúhelník). Námět je . Ulož pod jménem kx_cary01_příjmení. Čáry
 33. Vytvoř úpravou tvarů objektů erb, srdce a obláček. Námět je . Ulož pod jménem kx_cary02_příjmení. Úpravy tvarů objektů
 34. Nakresli několik znaků obcí podle předloh. Rozměry znaků zvol 140 mm X 160 mm. Předlohy: , , , , , , , . Znaky ukládej pod jmény kx_názevobce_příjmení. Tvary, čáry, výplň, text
 35. Vytvoř prezentaci konstrukce trojúhelníku podle věty sss. Hotová úloha je zde. Obrázky do prezentace nakresli v Callistu. Postup je zde.
 36. Podobně jako v předchozím bodě můžeš podle zadání učitele vytvořit i prezentace jiných konstrukcí, např.: středu a osy úsečky, čtverce, rovnoběžníku, lichoběžníku.
 37. Vytvoř obrázek s T-písmem podle . Ulož pod jménem kx_pismot_příjmení. Písmo T, převod písmen na křivky
 38. Vytvoř obrázek s A-písmem podle . Ulož pod jménem kx_pismoa_příjmení. Písmo A, psaní textu na křivku
 39. Vytvoř obrázek s hrací plochou na hru Twister podle . Ulož pod jménem kx_twister_příjmení. Obrázek dále exportuj do souboru jpg se stejným jménem a šířkou 450 bodů. Vícenásobné lineární kopírování, export do jpg.
 40. Nakresli vlajku USA s výškou 20 cm. Informace o vlajce jsou například zde. Barvy vlajky RGB jsou: modrá 0 40 104, červená 191 10 48, bílá 255 255 255. Ulož pod jménem kx_vlajka_usa_příjmení. Vícenásobné lineární kopírování
 41. Nakresli vlajku EU s výškou 20 cm. Informace o vlajce jsou například zde. Barvy vlajky RGB jsou: modrá 0 51 153, žlutá 255 204 0. Ulož pod jménem kx_vlajka_eu_příjmení. Vícenásobné lineární kopírování
 42. Nakresli kulečníkovou kouli podle . Ulož pod jménem kx_kulecnikova_koule_příjmení. Obrázek dále exportuj do souboru jpg se stejným jménem a šířkou 450 bodů. tvary, stíny, export do jpg.