zpět na soubory k výuce    zpět na informatiku    zpět na život školy  
 Vlajky zemí Evropské unie
ve vodorovné i svislé poloze 

Zkratka Název země Vlajka ve vodorovné poloze Vlajka ve svislé poloze
EU Evropská unie
BE Belgie
BG Bulharsko
CZ Česká republika
DK Dánsko
EE Estonsko
FI Finsko
FR Francie
IE Irsko
IT Itálie
CY Kypr
LT Litva
LV Lotyšsko
LU Lucembursko
HU Maďarsko
MT Malta
DE Německo
NL Nizozemsko
PL Polsko
PT Portugalsko
AT Rakousko
RO Rumunsko
EL Řecko
SK Slovensko
SI Slovinsko
UK Spojené království
ES Španělsko
SE Švédsko