zpět na chemii    zpět na život školy    zpět na online testy
testy z chemie Značky chem. prvků (spojovačky)
Značky chem. prvků 1
Značky chem. prvků 2
Značky chemických prvků 2
Test obsahuje 10 otázek, u každé jsou uvedeny tři možnosti, z nichž je jedna správná.
K zadanému chemickému prvku urči jeho značku.

a b c      

Počet chyb: