Třída 8.B - Rozumíme penězům lekce 31.10.2012
 |  1  |  zpět
1. lekce - Hospodaření domácnosti

Domácnost je základní ekonomickou jednotkou. Žáci v projektu nejdříve vytvoří stálé skupiny - modelové domácnosti. V nich postupně řeší konkrétní životní situace spojené s finančním rozhodováním. Důležitou součástí jejich rozhodování je práce s rozpočtem domácnosti. Vytvoří jej na základě informací o příjmech a vydáních své fiktivní domácnosti, o jejím složení, ekonomickém zajištění, typu bydlení, osobních potřebách jednotlivých členů. Návrhy svých řešení promítají do rozpočtu a sledují jejich krátkodobý i dlouhodobý dopad na životní úroveň a zodpovědné zajištění rizik.