Školní družina v měsíci září 2013
 |  1  |  zpět
Září 2013 - téma: Cestička do školy

1 a 2. oddělení
... a začala škola. Ještě jsme se ohlédli za prázdninami, popovídali si o zážitcích a už před námi byl úkol měsíce-seznámit se s novými spolužáky, kamarády, ale i spoustou nových pravidel. Zahráli jsme si několik seznamovacích her,v komunitním kruhu se formou pantomimy děti naučily poznávat jednotlivá pravidla chování ve školní družině, kterými se po celý rok budeme řídit. Pastelkami se pokusily namalovat svého oblíbeného kamaráda nebo hračku. Každý také skládal origami a vytvořil si tak svou vlastní budovu školy. Děti si ji vybarvily podle své fantazie. Nakonec ještě děti společně vyrobily jednu velikou školu z krabic a kartonu i se zahradou a krásnými stromy. Přečetli jsme si pohádku "Jak šel Mikeš do školy". Pokud nám přálo počasí, hráli jsme na školním hřišti hry s míčem , pink-ponk nebo florbal.

3. oddělení
V září jsme se v komunitním kruhu seznamovali se třídou, s pravidly družiny a s novými kamarády. Přečetli jsme si školní řád a ukazovali si, kam budeme chodit na jídlo nebo si půjčovat knihy. Povídali si o cestě do školy a ze školy a jak dbát na bezpečnost. Děti si složily domeček, namalovaly si pole slunečnic, vybarvily si třídu, vymyslely logo družiny. Zkusily si také namalovat paní učitelku, talíř našeho nejoblíbenějšího jídla. Zahráli jsme si " Na kompot", "Mrkanou", hru "Myslím si dopravní prostředek". Celé září jsme využívali školní zahradu.

Začal nový školní rok a naše 4. a 5. oddělení se vzájemně seznamovalo v komunitním kruhu s novými dětmi jak z 1. tříd, tak ze 3. tříd. Seznámili jsme se také s pravidly Š.D. v malované formě a připomněli si, jak se bezpečně pohybovat ve škole a v jejích ostatních prostorách. Děti vyprávěly své zážitky z prázdnin, které přenesly na papír a tyto krásné obrázky vyzdobily celou naší třídu. V tomto měsíci nám ještě přálo krásné počasí, a tak jsme s dětmi trávili co nejvíce času na školní zahradě, kde jsme společně hráli různé míčové a pohybové hry. K začátku školního roku jsme si přečetli i pohádku "Jak šel do školy" a zaluštili jsme si při doplňování kvízu. Z papíru jsme vystřihli každý svou postavu, kterou děti z 1. tříd vybarvily a zdobily barevnými papíry a děti ze 3. tříd už náročněji oblékaly do látky a jiných materiálů. Děti nám popsaly svou cestu do školy, čímž rozvíjely mluvený projev a vyjádření vlastních myšlenek. Procvičili jsme si hmat při hře "Poznej kamaráda" a náramně jsme se u toho nasmáli. Základem zdravé výživy je pravidelná strava, a tak děti dostaly za úkol sestavit jídelníček podle sebe. Na závěr měsíce jsme připravili ovocný salát. Některé děti z 1. tříd měly poprvé nůž v ruce a byly velmi šikovné. Ovocný salát všem dětem velice chutnal.