Fyzika

Fyzikální JAVA aplety

Walter Fendt
Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Česká verze
Česká verze
(Java 1.4, 47 apletů, 2005-12-08)
Stáhnout
Důležitá poznámka obzvláště pro uživatele Internet Explorer:
Tyto aplety Vám budou fungovat pouze v případě, že máte na svém počítači nainstalované JAVA příslušenství (verze 1.4.2).
Můžete si ho stáhnout z následující adresy
Sun Microsystems.
Mechanika
Rovnoměrně zrychlený pohyb 2.11.2000 - 29.11.2005
Rovnováha tří sil 11.3.2000 - 29.11.2005
Skládání vektorů (výslednice) 2.11.1998 - 30.11.2005
Rozklad sil do směrů 30.5.2003 - 1.12.2005
Kladkostroj 24.3.1998 - 1.12.2005
Rovnováha na páce 2.11.1997 - 1.12.2005
Nakloněná rovina 24.2.1999 - 1.12.2005
2. Newtonův zákon (experiment) 23.12.1997 - 1.12.2005
Pohyb v homogenním grav. poli (vrhy) 13.9.2000 - 1.12.2005
Pružná a nepružná srážka 7.11.1998 - 1.12.2005
Newtonova kolébka 4.11.1997 - 1.12.2005
Kolotoč (dostředivá síla) 10.3.1999 - 1.12.2005
1. Keplerův zákon 25.3.2000 - 1.12.2005
2. Keplerův zákon 4.4.2000 - 1.12.2005
Hydrostatický tlak v kapalinách 3.2.1999 - 1.12.2005
Vztlaková síla v kapalině 19.4.1998 - 1.12.2005
Kmitání a vlnění
Kyvadlo 21.5.1998 - 1.12.2005
Pružinový oscilátor 24.5.1998 - 1.12.2005
Vázané oscilátory 5.7.1998 - 1.12.2005
Buzené kmitání (Rezonance) 11.9.1998 - 1.12.2005
Zázněje - rázy 21.10.2001 - 1.12.2005
Stojaté vlnění (Vysvětlení složením s odraženou vlnou) 9.7.2003 - 1.12.2005
Stojaté podélné vlnění 8.6.1998 - 8.12.2005
Interference dvou kulových vln 22.5.1999 - 1.12.2005
Dopplerův jev 25.2.1998 - 1.12.2005
Elektřina a magnetismus
Magnetické pole tyčového magnetu 20.4.2001 - 2.12.2005
Magnetické pole přímého vodiče s el. proudem 18.9.2000 - 2.12.2005
Lorentzova síla 1.6.1998 - 2.12.2005
Stejnosměrný elektromotor 29.11.1997 - 2.12.2005
Generátor el. proudu 8.5.1998 - 2.12.2005
Ohmův zákon 23.11.1997 - 2.12.2005
Zapojování rezistorů 11.9.2002 - 2.12.2005
Jednoduchý střídavý obvod 13.6.1998 - 2.12.2005
RLC obvody 19.3.2004 - 2.12.2005
Elektromagnetický oscilátor 8.12.1999 - 2.12.2005
Elektromagnetické vlnění 20.9.1999 - 2.12.2005
Optika
Lom paprsku na rozhraní 20.12.1997 - 3.12.2005
Chování paprsku na rozhraní (Vysvětlení Huygensovým principem) 5.3.1998 - 3.12.2005
Keplerův (čočkový) astronomický dalekohled 8.3.2000 - 3.12.2005
Interference světla na dvojštěrbině 7.10.2003 - 3.12.2005
Interference světla na štěrbině 7.10.2003 - 3.12.2005
Molekulová fyzika a termodynamika
Děje s ideálním plynem 25.12.1999 - 3.12.2005
Speciální teorie relativity
Dilatace času 15.11.1997 - 3.12.2005
Atomová fyzika
Fotoefekt 20.2.2000 - 3.12.2005
Bohrův model vodíkového atomu 30.5.1999 - 3.12.2005
Jaderná fyzika
Radioaktivní rozpadové řady 20.7.1998 - 3.12.2005
Radioaktivní rozpadový zákon 16.7.1998 - 3.12.2005

Walter Fendt, December 8, 2005

Copyright
Odkazy