zpět na matematiku   zpět na život školy
Dělitelnost přirozených čísel

Tento dokument obsahuje několik programů, které se zabývají výpočty z tématu Dělitelnost přirozených čísel (6.ročník ZŠ).Trochu teorie o tématu Dělitelnost přirozených čísel.

Program Násobek určuje násobky přirozeného čísla v určených mezích (tj. od - do).
Program Dělitel určuje dělitele zadaného přirozeného čísla.
Program Prvočísla vypočítá všechna prvočísla v určených mezích (tj. od - do).
Program Rozklad provede rozklad čísla v součin prvočísel.
Program Společný dělitel určuje všechny společné dělitele dvou přirozených čísel a zda jsou čísla soudělná nebo nesoudělná.)
Program Společný násobek určí nejmenší společný násobek dvou přirozených čísel.