zpět na život školy
 Matematika  
 

MATERIÁLY PRO VÝUKU MATEMATIKY


 
 

Výukové materiály pro interaktivní tabuli

Výukové materiály - dělení

Pracovní listy

Desetiminutovky

Příprava ke zkouškám na střední školu


Online testy z matematiky

     

 

POMŮCKY A PROGRAMY PRO VÝUKU


 

1

Pythagorova věta

Pythagorova věta, Pythagorejský trojúhelník, Pythagorejská čísla a jejich výpočet

2

Lineární funkce

Lineární funkce y = kx + q (Excel)

3

Pravoúhlá soustava souřadnic

Pravoúhlá soustava souřadnic, procvičování souřadnic bodů (Excel)

4

Dělitelnost přirozených čísel

Vypočítá násobek, nejmenší společný násobek, dělitel, největší společný dělitel, rozklad na součin prvočísel

5

Ludolfovo číslo pí

Prvních 1000 desetinných míst Ludolfova čísla pí

6

Zajímavosti o Ludolfově čísle pí

Zajímavosti o Ludolfově čísle pí, historie, mnemotechnická říkačka

7

Tabulka prvočísel

Tabulka prvočísel menších než číslo 1000

8

Obvody a obsahy

Obvody a obsahy rovinných obrazců pro ZŠ

9

Procvičování sčítání

Procvičování sčítání přirozených čísel

10

Procvičování odčítání

Procvičování odčítání přirozených čísel

11

Procvičování násobení

Procvičování násobení přirozených čísel

12

Pracovní sešity - Mgr. Slavomír Kočí

Pracovní sešity do matematiky pro 2. stupeň základní školy a víceletá gymnázia

13

Dělení se zbytkem

Program vydělí dvě čísla, výsledný podíl je zobrazen se zbytkem

14

Dělení

Program vydělí dvě čísla, výsledný podíl je zobrazen jako desetinné číslo
 

 

MATEMATIKA NA INTERNETU


 

1

Materiály pro výuku matematiky

Materiály pro výuku matematiky - ZŠ Na Beránku v Praze 12

2

Matematika na internetu

Matematika na internetu - ZŠ Na Beránku v Praze 12

3

Úpravy rovnic

Procvičování ekvivalentních úprav rovnic

4

Úpravy rovnic pomocí vah

Názorné řešení rovnic pomocí rovnoramenných vah

5

Fyzikální, matematické a chemické tabulky

Fyzikální, matematické a chemické tabulky, on-line převodník jednotek, základní fyzikální konstanty

6

Cifrikova matematika

Cifrikova matematika - užitečné stránky o matematice

7

Zábavná matematika

Matematická kouzla, aritmetické hry, algebra hrou, číselné rébusy

8

Nesnesitelně snadná matematika

Nesnesitelně snadná matematika pro ZŠ

9

Platónská tělesa

Co je Platónské těleso, historie (Wiki)

10

Papírové modely těles

Papírové modely - krychle, kvádr, hranoly, válec, kužel, jehlan ...

11

Názvy velkých čísel

Pojmenování velkých čísel v USA a u nás (Wiki)

12

Seznam čísel

O číslech a skupinách čísel (Wiki)

13

Matematické aplety

Matematické JAVA aplety (Java 1.4)

14

Pracovní listy

Pracovní listy (angl.)

15

Milionář

Milionář pro prvňáky

16

Testy z matematiky

Online testy z matematiky (angl.)

17

Výukové materiály ZŠ Nýřany

Výukové materiály ZŠ Nýřany pro interaktivní tabuli a PC

18

Výukové materiály ZŠ Tatenice

Výukové materiály ZŠ Tatenice pro interaktivní tabuli a PC

19

Řešení slovních úloh

Řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic s jednou neznámou

20

Výukové materiály ZŠ Milady Horákové HK

Výukové materiály ZŠ Milady Horákové HK

21

Základní konstrukce v trojúhelníku

Výšky, těžnice, kružnice opsaná a vepsaná

22

Online testy

Online testy (slov.)

23

Pracovní listy

Pracovní listy (angl.)

24

Výukové materiály pro základní školy

KATALOG nekomerčních výukových materiálů nejen z matematiky

25

Hry

Početní výkony, zlomky (angl.)

26

Procvičování násobení a sčítání

(angl.)

27

Matnet

Web, který se věnuje převážně matematice pro ZŠ

28

Khan Academy

Proslulá Khanova Akademie. Výuková videa nejen z matematiky (angl.)

29

Math-drills.com

Web, s pracovními listy pro matematiku ZŠ

30

Khanova škola

Proslulá Khanova škola. Výuková videa nejen z matematiky (český překlad)
 

počítadlo.abz.cz