zpět na matematiku   zpět na život školy
Násobení celých čísel
Program slouží k procvičování násobení celých čísel. Uživatel si na začátku sám určí velikost největšího součinu (tj. do kolika se bude počítat).

Zadej do kolika se bude počítat    


 =           
 
Počet vypočtených příkladů:        Počet chyb: