zpět na matematiku   zpět na život školy
Odčítání celých čísel
Program slouží k procvičování odčítání celých čísel. Uživatel si na začátku sám určí velikost největšího dělence (tj. do kolika se bude počítat).

Zadej do kolika se bude počítat    


 =           
 
Počet vypočtených příkladů:        Počet chyb: