zpět  www.zsdobrichovice.cz
Svátek matek - druhá neděle v květnu    

Svátek matek vyjadřuje úctu k ženám, matkám a jejich roli ve společnosti. Je slaven po celém světě, kvůli svým různým kořenům v různé dny. Původ pro naši civilizaci má zřejmě v antických oslavách bohyně matky. Ve starém Římě se například slavil svátek zvaný Matronalia, zasvěcený bohyni Juno.

Novodobá historie svátku se datuje z let občanské války v USA. Sociální aktivistka Julia Ward Howeová vyzvala ve svém Provolání ke dni matek z roku 1870 ženy ke sjednocení proti válkám, v pacifistické reakci jak na občanskou válku v USA, tak na válku Prusko - francouzskou v Evropě. V Provolání vyzývá ke svolání kongresu žen světa, které by podpořily spojenectví různých národů a přispěly k přátelskému řešení mezinárodních otázek v zájmu míru. Její následnicí byla Ann Jarvisová, která se od roku 1858 snažila prostřednictvím Pracovních klubů matek o zlepšení sociálně - zdravotních podmínek a o snížení dětské úmrtnosti. Po roce 1868 pracovala na usmiřování sousedů, kteří bojovali v občanské válce na opačných stranách.

Poprvé byl slaven Svátek matek v upomínku na Ann Jarvisovou dne 10. května 1908 v městě Grafton, West Virginia. Některé státy USA prohlásily Svátek matek za oficiální svátek roku 1912. V roce 1914 byl Svátek matek prohlášen za národní svátek USA presidentem Woodrowem Wilsonem. Dodnes je Svátek matek jedním z nejoblíbenějších svátků v USA.

Jiný původ má britský Svátek matek. Jde zřejmě o zvyk pocházející ze 16. století, kdy lidé navštěvovali ve čtvrtou neděli velikonočního půstu svůj "domovský" kostel, a kdy byla tudíž příležitost pro rodiny strávit čas pohromadě. Podle historiků v ten víkend posílali zaměstnavatelé své mladé nádeníky a služebné domů, aby se setkali se svými rodinami a matkami.

V souladu s tradicí a jejími různými kořeny se slaví Svátek matek převážně ve dva různé dny:

1) čtvrtou neděli velikonočního půstu, což je případ Irska a Velké Británie, nebo

2) druhou neděli v květnu. Takto se slaví například v následujících evropských zemích: Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Rakousko, Island, Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemí, Slovensko, Švýcarsko, Turecko. Z mimoevropských zemí jsou to například: Austrálie, Barbados, Bangladéš, Belize, Bermuda, Brazílie, Kanada, Čína, Chile, Kolumbie, Kuba, Ekvádor, Grenada, Honduras, Hong Kong, Jamajka, Japonsko, Malajsie, Nový Zéland, Peru, Filipíny, Portoriko, Jižní Afrika, Surinam, Taiwan, Trinidad a Tobago, USA, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.

Pro zajímavost je možno podotknout, že např. v Rusku se slaví Svátek matek poslední neděli v listopadu, ve většině Jižní Ameriky, v Indii, Pákistánu, Mexiku, Singapuru 10. května, v Polsku 26. května a v řadě arabských zemí se slaví Svátek matek na první jarní den, tj. 21. března.

V demokratickém Československu byl zaveden Svátek matek především díky Dr. Alici Masarykové, nejstarší dceři prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Myšlenku Svátku matek šířily v nově vzniklém Československu Československý červený kříž a organizace jako Čs. ochrana matek a dětí, Sokol a Orel, YWCA (Asociace mladých křesťanských žen), křesťanské spolky i některé ženské komise při politických stranách.
U nás byl poprvé Svátek matek slaven v roce 1923. V roce 1924 zvaly noviny České slovo na jednu z prvních oslav Svátku matek takto: "Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech...."
V předválečném Československu, ale i v prvních letech po válce, byl Svátek matek velmi oblíbeným svátkem. Ironicky se možná právě proto v našem zákonodárství poprvé objevil v roce 1947. Bylo to díky komunistickými poslanci Národního shromáždění navrženému zákonu č. 91/1947 Sb., o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947. Podepsali jej prezident Beneš s Gottwaldem a Nejedlým.

Znovu se u nás začal Svátek matek slavit na sklonku 20. století.

zpět  www.zsdobrichovice.cz