zpět na občanku   zpět na život školy  
 Státní svátky a významné dny  

Součástí obsahu vzdělávání jsou státní svátky a jiné významné dny. K využití ve výuce vhodným způsobem odpovídajícím věku žáků se zveřejňuje následující přehled některých svátků a dnů.

Státní svátky České republiky

1. lednaDen obnovy samostatného českého státu (více zde)
8. květnaDen vítězství (více zde)
5. červenceDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (více zde)
6. červenceDen upálení Mistra Jana Husa (více zde)
28. záříDen české státnosti (více zde)
28. říjnaDen vzniku samostatného československého státu (více zde)
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii (více zde)

Významné dny České republiky

8. březnaMezinárodní den žen (více zde)
12. březnaDen přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) (více zde)
28. březnaDen učitelů (více zde)
1. květnaSvátek práce (svátek - den pracovního klidu) (více zde)
5. květnaKvětnové povstání českého lidu (více zde)
27. červnaDen památky obětí komunistického režimu
11. listopadu Den válečných veteránů

Další významné dny

Evropský den jazyků - 26. září

Na základě přesvědčení o nutnosti navázat na cíle i aktivity Evropského roku jazyků 2001 i v budoucnu rozhodl Výbor ministrů Rady Evropy založit tradici Evropského dne jazyků a slavit tento den každoročně 26. září. K této iniciativě se již připojila i Evropská unie.

Založení tradice Evropského dne jazyků je jedním z nástrojů úsilí o ochranu jazykové rozmanitosti evropského kontinentu a při prosazování diversifikace jazykového vzdělávání. Tento den bude slaven decentralizovaně a každá členská země ho bude organizovat v závislosti na svých podmínkách a možnostech.

Den památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti - 27. leden

U příležitosti vyhlášení 27. ledna Dnem památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti se doporučuje všem základním a středním školám zařadit do výuky uvedené téma vhodným způsobem odpovídajícím věku žáků a studentů.

Významné dny vyhlašované OSN

(převzato z webových stránek Informačního centra OSN v Praze)

Každoročně připomínané dny a týdny

8. březnaDen OSN pro práva žen a mezinárodní mír
21. březnaMezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
od 21. březnaTýden solidarity s národy bojujícími proti rasismu a rasové diskriminaci
22. březnaSvětový den vody
3. květnaSvětový den svobody tisku
15. květnaMezinárodní den rodiny
22. květnaMezinárodní den biodiverzity
25. květnaMezinárodní den solidarity s lidmi z nesamosprávných území
4. červnaMezinárodní den dětí, které se staly obětmi agrese
5. červnaSvětový den životního prostředí
17. červnaSvětový den boje proti rozšiřování pouští a sucha
20. červnaSvětový den uprchlíků
26. červnaSvětový den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi
26. červnaMezinárodní den na podporu obětí mučení
první sobota v červenci Mezinárodní den družstev
11. červenceSvětový den populace
9. srpnaMezinárodní den původních obyvatel světa
12. srpnaMezinárodní den mládeže
5. záříMezinárodní den míru (zahajovací den zasedání Valného shromáždění OSN)
16. záříMezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
1. říjnaMezinárodní den seniorů
první pondělí v říjnuSvětový den lidských sídel
4.-10. říjnaMezinárodní týden vesmíru
druhá středa v říjnuMezinárodní den za omezení přírodních katastrof
16. říjnaSvětový den výživy
16. říjnaMezinárodní den tolerance
17. říjnaSvětový den za odstranění chudoby
24. říjnaDen Spojených národů
24.-30. říjnaTýden za odzbrojení
20. listopaduDen industrializace Afriky
21. listopaduSvětový den televize
25. listopaduMezinárodní den za odstranění násilí na ženách
29. listopaduMezinárodní den solidarity s palestinským lidem
1. prosinceSvětový den boje proti AIDS
2. prosinceMezinárodní den za vymýcení otroctví
3. prosinceMezinárodní den osob s postižením
10. prosinceDen lidských práv
18. prosinceMezinárodní den migrantů

Další mezinárodní dny

21. únoraMezinárodní den mateřského jazyka
23. březnaSvětový meteorologický den
7. dubnaSvětový den zdraví
23. dubnaSvětový den knihy a vydavatelských práv
17. květnaSvětový den telekomunikací
31. květnaSvětový den bez tabáku
23. srpnaSvětový den na paměť obchodování s otroky a za jeho zrušení
8. záříMezinárodní den gramotnosti
poslední týden v záříSvětový den námořnictva
5. říjnaSvětový den učitelů
9. říjnaSvětový den pošty
10. říjnaSvětový den duševního zdraví
24. říjnaSvětový den informací o rozvoji
20. listopadu (různí se) Světový den dětí
5. prosinceMezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj
7. prosinceMezinárodní den civilního letectví

Další připomínané dny

10. březnaVlajka pro Tibet (více zde)

Svátek matek se v České republice slaví druhou neděli v květnu (více zde).

Den dětí se v České republice slaví 1. června.

Den otců se v České republice (zatím neoficiálně) slaví třetí červnovou neděli (více zde).

Další svátky

Velikonoce - nejvýznamnější křesťanské svátky. Připomínají utrpení, smrt, a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Slaví se v týdnu po prvním jarním úplňku. Součástí velikonočních svátků je Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle. Velikonoční pondělí je dnem lidových tradic.

1. listopadu - Svátek všech svatých
2. listopadu - Památka zesnulých

Vánoce připomínají události spojené s narozením Ježíše Krista.
24. prosince - Štědrý den
25. prosince - 1. svátek vánoční
26. prosince - 2. svátek vánoční