zpět na informatiku    zpět na život školy  
 Pracovní listy a úlohy v programu Excel  

Úlohy posílejte p. učiteli e-mailem jako přílohu na adresu syblik@zsdobrichovice.cz.
Předmět musí obsahovat skupinu_nazevulohy_prijmenibezdiakritiky. Např. k5_uloha02_blazek.
 1. Úvodní obrazovka programu Excel je .  Úvod.
 2. Vytvoř dokument s výsledky sběru papíru podle předlohy, která je a soubor ulož jako ex_sber_papiru.
 3. Vytvoř dokument se seznamy podle předlohy, která je a soubor ulož jako seznam01.
 4. Vytvoř svůj jednoduchý rozvrh, předloha je a soubor ulož jako rozvrh01.
 5. Vytvoř tabulku, jejíž předloha je a soubor ulož jako zajezd.  Formátování buněk.
 6. Vytvoř svůj barevný rozvrh, předloha je a soubor ulož jako rozvrh02.
 7. Vytvoř tabulku násobků, předloha je a soubor ulož jako nasobky.  Seznamy.
 8. Vytvoř tabulku malé a velké násobilky, předloha je a soubor ulož jako nasobilka.  Seznamy.
 9. Vytvoř tabulku prvočísel do 200, předloha je a soubor ulož jako prvocisla.  Seznamy.
 10. Vytvoř tabulku s výsledky turnaje podle a soubor ulož jako turnaj, nebo podle a soubor ulož jako turnaj2.
 11. Vytvoř svojí křížovku s klíčem podle předlohy a . Soubor ulož jako krizovka.
 12. Vytvoř tabulku a proveď zadané úkoly podle . Soubor ulož jako cestovka.  Funkce SUMA.
 13. Vytvoř jednoduchou tabulku pro základní výpočty, předloha je a soubor ulož jako zakladni_vypocty01.  Vzorce. (Postup je zde)
 14. Vytvoř tabulku pro základní výpočty, předloha a soubor ulož jako zakladni_vypocty02.  Vzorce.
 15. Vytvoř tabulku pro výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, předloha je a soubor ulož jako ctverec_obdelnik.  Vzorce. (Postup: 1. část zde, 2. část zde a 3. část zde)
 16. Vytvoř tabulku pro výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru, předloha je a soubor ulož jako krychle_kvadr.  Vzorce.
 17. Vytvoř tabulku návštěvnosti webu, předloha je . Pomocí vzorců a funkce SUMA dopočítej neznámě hodnoty ve žlutých buňkách. Soubor ulož jako nastevnost  Seznamy, vzorce, funkce SUMA.
 18. Vytvoř tabulku mocnin pomocí vzorců, předloha je . Soubor ulož jako mocniny  Seznamy, vzorce.
 19. Vytvoř tabulku mocnin a odmocnin pomocí funkcí, předloha je . Soubor ulož jako odmocniny  Seznamy, funkce POWER, ODMOCNINA.
 20. Vytvoř tabulku pro výpočet objemu a povrchu válce, předloha je a soubor ulož jako valec.  Vzorce.
 21. Vytvoř tabulku pro výpočet průměrné rychlosti, předloha je a soubor ulož jako rychlost.  Vzorce.
 22. Vytvoř tabulku pro výpočet průměrné spotřeby paliva na 100 km, předloha je a soubor ulož jako spotreba.  Vzorce.
 23. Vytvoř tabulku a grafy podle a soubor ulož jako jidelna.  Výsečový graf.
 24. Vytvoř tabulku a výsečový graf podle , na další listy vytvoř grafy: sloupcový, pruhový, spojnicový, bodový, plošný, prstencový, válcový, jehlanový, hladký spojnicový, rozložený výsečový. Soubor ulož jako kocourkov.  Formát procent, relativní a absolutní adresování, grafy.
 25. Vytvoř tabulku a grafy podle předlohy a . Soubor ulož jako obsazenost.  funkce SUMA, sloupcový a výsečový graf.
 26. Stáhni si soubor eu_1.xls a proveď na všech listech zadané úkoly. Kontroluj řešení , , , (Vlajky jsou zde).   Řazení dat, vzorce, grafy.
 27. Stáhni si soubor eu_2.xls a proveď na všech listech zadané úkoly. Kontroluj řešení , , (Vlajky jsou zde).   Řazení dat, grafy.
 28. Stáhni si soubor eu_3.xls a proveď na všech listech zadané úkoly. Kontroluj řešení , , (Vlajky jsou zde).   Řazení dat, grafy.
 29. Stáhni si soubor mesta.xls a proveď zadané úkoly.   Řazení dat, vzorce, relativní a absolutní adresování, graf.
 30. Stáhni si soubor sousedni_staty.xls a proveď zadané úkoly.   Řazení dat, vzorce, funkce PRŮMĚR, grafy.
 31. Stáhni si soubor kontinenty.xls a proveď zadané úkoly.   Procenta, vzorce, funkce SUMA, relativní a absolutní adresování, grafy.
 32. Stáhni si soubor teplota_12_2010.xls a proveď zadané úkoly.   Vzorce, funkce PRŮMĚR, MIN, MAX, graf.
 33. Vytvoř tabulku pro výpočet délky přepony nebo odvěsny, předloha je a soubor ulož jako pyth_veta.  Vzorce.
 34. Stáhni si soubor tabulka_cela_30_bez_kom.xls. K označeným prvkům vlož jako komentář jejich český a latinský název (vzor je u vodíku). Periodická tabulka prvků je zde.
 35. Vytvoř tabulku, jejíž předloha je . V žlutě označených buňkách vypočítej ar. průměry známek pomocí funkce. Soubor ulož jako hodnoceni.  Funkce PRŮMĚR.
 36. Vytvoř tabulku, jejíž předloha je . Do tabulky napiš k jednotlivým předmětům svoje známky za poslední čtvrtletí a do žlutě označené buňky vypočítej ar. průměr známek pomocí funkce. Nakonec vytvoř graf se známkami. Soubor ulož jako prospech.  Funkce PRŮMĚR, graf.
 37. Stáhni si soubor grafy.xls a proveď zadané úkoly, předlohy jsou a .  Vzorce, funkce SUMA, grafy.
 38. Stáhni si soubor volby.xls a proveď zadané úkoly podle předloh. Předlohy jsou , , , , a .  Vzorce, funkce, grafy.
 39. Stáhni si soubor sber.xls a proveď zadané úkoly.   Vzorce, funkce, grafy.
 40. Stáhni si soubor odpady.xls a proveď vyhodnocení v podobě grafů podle a .   Výsečový graf.
 41. Vytvoř tabulku a proveď zadané úkoly podle . Soubor ulož jako prijimacky.  Funkce PRŮMĚR, KDYŽ.
 42. Vytvoř tabulku a proveď zadané úkoly podle . Soubor ulož jako 3volby.  Vzorce formát procent, relativní a absolutní adresování.
 43. Vytvoř tabulku a proveď zadané úkoly podle . Soubor ulož jako skok_daleky.  (Postup: 1. část (PRŮMĚR) zde, 2. část (MAX) zde, 3. část (KDYŽ) zde a 4. část (podmíněné formátování) zde)
 44. Vytvoř tabulku a proveď zadané úkoly podle . Soubor ulož jako poradi. (Postup: 1. část (MAX) zde, 2. část (RANK) zde, 3. část (podmíněné formátování) zde a 4. část (řazení dat) zde)
 45. Vytvoř tabulku a proveď zadané úkoly podle . Soubor ulož jako hod_mickem. (Postup: 1. část (MAX) zde, 2. část (KDYŽ) zde, 3. část (podmíněné formátování) zde, 4. část (COUNTIF) zde a 5. část (COUNTIF) zde)
 46. Vytvoř soubor s dvěma listy a na 1. list proveď zadané úkoly podle a na 2. list proveď zadané úkoly podle . Soubor ulož jako jubileum.  Funkce DNES, vzorce.
 47. Vytvoř soubor s výsledky turnaje MS v ledním hokeji 2013. Web s výsledky MS 2013 je zde a zde. Příklad hotové úlohy z roku 2010 je zde. Soubor ulož jako mslh13.
 48. Vytvoř tabulku pro výpočet úlohy pro složené úročení, předloha je a soubor ulož jako slozene_uroceni.  Vzorce.